Tag Archives: โพรงกระดูกอักเสบ

ไซนัสและการดูแลรักษา

โพรงกระดูกอักเสบ หรือ “ไซนัส” (Sinusitis) “ไซนัส” คือโพรงกระดูกที่อยู่บริเวณหน้ามีอยู่ซ้ายขวาข้างละ 4 ตำแหน่งด้วยกัน โรคนี้มักเป็นโรคต่อเนื่องจากโรคแพ้อากาศ อาการที่มักพาผู้ป่วยมาหาแพทย์ที่พบบ่อยก็คือ มีน้ำมูกเรื้อรัง ข้างเดียว หรือทั้งสองข้าง แน่นหรือปวดกระดูก หรือปวดหัว บางครั้งอาจมีไข้ ถ้าอยู่ในระยะที่มีการอักเสบ หรือมีหนองในโพรงกระดูก การดูแลรักษา โรคนี้เป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ยาก เช่นเดียวกับโรคแพ้อย่างอื่น การกินยาจะช่วยให้อาการทุเลา หรือดีขึ้นเป็นพัก ๆ และอาจหลีกเลี่ยงโรคแทรก เช่นการอักเสบที่อื่น เช่นที่ปอดได้ ในรายที่มีหนองคั่งอยู่ในโพรงกระดูกมาก ๆ แพทย์อาจจะต้องเจาะเอาหนองออกมา