Tag Archives: เด็กมีนิสัยขี้ขโมย

ความกลัวและพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็ก

เด็กพูดปด เด็กเล็ก ๆ ที่อายุตํ่ากว่า 3-4 ขวบ เป็นจำนวนมากที่ยังไม่สามารถแยกความจริงกับความไม่จริงออกจากกันได้ เช่น เขาจะเชื่อว่านิทานที่ได้ฟังมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมด เด็กบางคนจะพูดกับสุนัขที่บ้านเพราะคิดว่าสุนัขเข้าใจเหมือนภาพยนตร์การ์ตูนที่เขาดูจากโทรทัศน์ ฉะนั้นถ้าเด็กเล็ก ๆ มาเล่าเรื่องไม่จริงที่เขาแต่งเองให้ฟัง คุณก็ควรจะเข้าใจว่านั่นมิใช่เป็นการ “พูดปด” แต่เป็นความฝันของเขา และเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือทำให้คุณพอใจ คุณไม่ควรลงโทษเด็ก หรือดุเด็กว่า “โกหก” แต่ก็ไม่ควรจะเออออไปด้วย คุณควรรับฟังเขาให้จบ พร้อมกับชี้แจงว่าเป็นเรื่องที่สนุกมาก แต่บางตอนคงเป็นไปไม่ได้และชี้แจง เหตุผลให้เด็กฟังทีละเล็กละน้อย เด็กก็จะค่อย ๆ เรียนรู้ว่าเขาควรจะเลิก “พูดไม่จริง” เสีย… Read more »