Tag Archives: อาการชักของเด็ก

อาการชักเมื่อลูกมีไข้สูง

อาการชักที่เกิดขึ้นพร้อมไข้สูงนั้น, โดยปกติมักพบในเด็กอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 2-3 ขวบ อายุที่ต่ำหรือสูงกว่านี้ก็พบได้แต่อาจจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับสมองร่วมด้วย ซึ่งควรจะได้รับการตรวจอย่างละเอียดต่อไป อีกประการหนึ่งเมื่อเด็กชัก ถึงแม้ว่าจะมีไข้สูง ก็ไม่ควรจะนอนใจว่าเป็นจากไข้อย่างเดียว เพราะเด็กอาจจะชักจากโรคที่เป็นสาเหตุของไข้เอง เช่น เยื่อหุ้มสมองหรือสมองอักเสบก็ได้ ซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรง จึงควรได้รับการตรวจทันที การดูแล 1.  การดูแลเมื่อเด็กชัก 2.  การลดไข้ 3.  ถ้าเด็กเคยชักมาก่อน หรือพี่น้องพ่อแม่เคยชัก คุณควรบอกหมอให้ทราบทุกครั้งที่ไปตรวจ และควรมียากันชักเตรียมไว้ที่บ้านด้วย ซึ่งควรรีบให้กินพร้อมยาแก้ไข้ทันทีเมื่อเด็กเริ่มมีไข้