Tag Archives: ลูกตัวอย่าง

เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีลูกตัวอย่าง

การเลี้ยงลูกให้ดีดังใจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต่างคนก็ต่างจิตใจกัน พ่ออยากให้น้องมีนิสัยอย่างพี่คนโต แม่กลับอยากให้พี่เก่งเหมือนน้อง ดีเหมือนคนโน้นคนนี้ ฯลฯ เด็กเลยรู้สึกอึดอัด พาลโกรธเด็กที่เป็นตัวอย่างของพ่อแม่ไปด้วย… ถ้าพ่อแม่รบเร้าให้ลูกทำอย่างนั้นอย่างนี้มากเกินไป หรือจำกัดเสรีภาพ ของเขาอย่างเข้มงวด เด็กอาจกลายเป็นคนหัวอ่อนขนาดหนักไปเลยก็มี! การจำกัดเสรีภาพอย่างเคร่งครัด เท่ากับปิดกั้นความอยากรู้อยากเห็นของ เด็ก ไม่นานนักเขาจะเห็นว่าการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เขาไม่ควรสนใจ เพื่อจะได้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กจะเหือดหายไปเพราะต้องอยู่ในโอวาทของ พ่อแม่อย่างสิ้นเชิง เด็กจะไม่กล้าแสดงออก หรือลังเลที่จะทำกิจกรรมใด ๆ จน กว่าจะมีคนขอร้องหรือบอกรายละเอียดของงานให้ทุกอย่าง เขาจึงจะทำได้ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะกลายเป็นคนซึมเฉย งอมืองอเท้า… Read more »