Tag Archives: ฝึกให้ลูกขยัน รักงาน เพื่อเตรียมเข้าสู่อาชีพ

ฝึกให้ลูกขยัน รักงาน เพื่อเตรียมเข้าสู่อาชีพ

–         พ่อแม่จะต้องฝึกให้ลูกรู้จักช่วยทำงานในครอบครัวและโรงเรียน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักงาน ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ และรู้จักคุณค่าของการทำงานที่สุจริต –         งานบ้านที่ลูกวัยเรียนควรหัดและช่วยทำได้แก่ การกวาดบ้าน ถูบ้าน หุงข้าว ล้างชาม ซักผ้า ตัดหญ้า รดน้ำต้นไม้ การดูแลบริการให้ความสะดวกแก่ญาติผู้ใหญ่ ช่วยเลี้ยงน้องหรือหลานเล็ก ๆ และการดูแลสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ทั้งนี้พ่อแม่และผู้ปกครองควรฝึกหัดให้จากง่ายไปยาก ไม่ตำหนิหรือทำโทษรุนแรงเมื่อเด็กยังทำงานได้ไม่เรียบร้อยเหมือนผู้ใหญ่ แต่ควรสนใจสั่งสอนทำให้ดูเป็นแบบอย่างและให้กำลังใจ จะทำให้ลูกอยากทำงานและทำได้ดีต่อไป –         พ่อแม่และครูควรให้โอกาสแก่ลูกที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในครอบครัวและชุมชนของตน ฝึกทำงานอาชีพตามกำลังและความสามารถของลูก แต่ไม่ให้เด็กไปรับจ้างทำงาน เพราะ –        … Read more »