Tag Archives: คำแนะนำการเลี้ยงดูเด็กอายุ 3-6 เดือน

คำแนะนำการเลี้ยงดูเด็กอายุ 3-6 ปี

การให้นม นมเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กวัยนี้ ควรให้เด็กดื่มนมวัวธรรมดา UHT พาสเจอไรซ์ หรือนมถั่วเหลือง เป็นประจำทุกวัน วันละ 2-3 ถ้วย ครั้งละ 6-8 ออนซ์ อาหารตามวัย อาหาร 3 มื้อเหมือนกับผู้ใหญ่ กับข้าวในแต่ละมื้อควรให้มีเนื้อสัตว์ 2 ช้อนโต๊ะ ไข่ น้ำมันพืช และผัก นม 2-3 แก้วต่อวัน อาหารว่าง 1 มื้อเป็นผลไม้ เช่น… Read more »

คำแนะนำการเลี้ยงดูเด็กอายุ 2-3 ปี

การให้นม นมเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กวัยนี้ ควรให้เด็กดื่มนมวัวธรรมดา UHT พาสเจอไรซ์ หรือนมถั่วเหลือง เป็นประจำทุกวัน วันละ 6-8 ออนซ์ อาหารตามวัย อาหาร 3 มื้อเหมือนผู้ใหญ่ กับข้าวแต่ละมื้อควรมีเนื้อสัตว์ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ ไข่ น้ำมันพืชและผัก นม 2-3 แก้วต่อวัน อาหารว่าง 1 มื้อ เป็นผลไม้ เช่น มะละกอ ส้ม กล้วย… Read more »

คำแนะนำการเลี้ยงดูเด็กอายุ 18-24 เดือน

การให้นม –         นมเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กวัยนี้ แม้ว่าน้ำนมแม่จะหมดไปแล้วอาจใช้นมวัวดัดแปลงสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี(follow-up) หรือนมวัวธรรมดา เช่น นมสด UHT นมพาสเจอร์ไรซ์วันละประมาณ 3 มื้อครั้งละ 7-8 ออนซ์ โดยให้ดื่มจากถ้วยหรือใช้หลอดดูด ควรเลิกใช้ขวดนม อาหารตามวัย –         เด็กควรได้อาหารมื้อหลัก 3 มื้อ ที่มีสารอาหารครบเหมือนผู้ใหญ่ แต่ละมื้อนอกจากข้าวหรืออาหารแห้ง 1 ถ้วย ควรมีเนื้อสัตว์… Read more »

คำแนะนำการเลี้ยงดูเด็กอายุ 9-12 เดือน

การให้นม –         นมแม่ในระยะนี้จะมีปริมาณลดลงแต่คุณภาพยังดีอยู่ จึงควรจะให้ทารกกินนมแม่ต่อไป –         สำหรับทารกที่กินนมผสมนั้นให้ใช้นมวัวดัดแปลง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี (follow-up) หรือนมดัดแปลงสำหรับทารก (Infant formula) ในปริมาณไม่เกินวันละ 32 ออนซ์ และระยะนี้ทารกควรจะหลับตลอดคืนโดยไม่ตื่นขึ้นมากินนมมื้อดึก –         เพื่อให้เด็กกินอาหารได้ตามวัย ควรลดมื้อนมลง เพื่อทดแทนด้วยอาหารรวมทั้งนมและอาหารควรเป็นประมาณ 6 มื้อ ใน 24 ชั่วโมง เช่น ถ้าให้อาหาร… Read more »

คำแนะนำการเลี้ยงดูเด็กอายุ 6-9 เดือน

การให้นม –         ทารกที่กินนมแม่ ควรจะให้นมแม่ต่อไป –         ทารกที่กินนมผสม อาจจะใช้นมดัดแปลงสำหรับทารก(Infant formula) ต่อไปก็ได้ หรือจะเปลี่ยนเป็นนมสูตรต่อเนื่อง (Follow-up formula) ซึ่งเป็นนมวัวดัดแปลงสำหรับเด็ก 6 เดือน ถึง 3 ปี ก็ได้ผสมให้ถูกต้อง มื้อละ 6-8 ออนซ์ ให้นมวันละ 4-5 มื้อ เมื่อรวมทั้งวัน 24 ชม. แล้วทารกไม่ควรได้รับนมวัวดัดแปลงเกิน 32… Read more »

คำแนะนำการเลี้ยงดูเด็กอายุ 3-6 เดือน

การให้นมแม่ ทารกที่กินนมแม่ควรจะให้นมแม่ต่อไป สำหรับทารกที่กินนมผสมก็ยังคงใช้นมดัดแปลงสำหรับทารกที่มีธาตุเหล็ก ซึ่งอาจจะให้มื้อละ 4-6 ออนซ์ วัละ 6 มื้อ หรือทุก 3-4 ชม. หลังอายุ 4 เดือน ควรจะค่อย ๆ ลดนมมื้อกลางคืนและเพิ่มปริมาณนมในแต่ละมื้อ ห้ามใช้นมข้นหวาน หรือนมวัวธรรมดาเลี้ยงทารกตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 1 ปี อาหารตามวัย –         ระยะนี้ทารกต้องการอาหารที่มีธาตุเหล็กและวิตามินต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เมื่อทารกอายุครบ 4 เดือน… Read more »