Tag Archives: ความอดทนอดกลั้นของลูกผู้ชาย

เมื่อลูกชายมีอารมณ์อ่อนไหวจะทำอย่างไร

ความอ่อนไหว น้ำตาและความเป็นลูกผู้ชาย ถาม ดิฉันบอกกับลูกชายวัย ๘ ขวบของดิฉันเสมอว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะร้องไห้หรือแสดงความอ่อนไหวออกมา อย่างไรก็ตาม เมื่อดิฉันเห็นว่าเด็กเล็กๆ คนอื่นๆ แถวบ้านของเราดูจะมีความอดกลั้น ในมาดของ “ชายชาตรี” มากกว่า ดิฉันเลยวิตกว่าดิฉันคงทำผิดไป ที่ไปสนับสนุนให้ลูกชายของดิฉันทำตัวในแบบที่อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาและอาจจะถูกเยาะเย้ยเอาง่ายๆ ตอบ มันไม่เพียงแต่จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับพ่อแม่ที่จะสนับสนุนให้ลูกๆ มีความรู้สึกอ่อนไหว และคำนึงถึงผู้อื่น แต่ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ถึงการที่จะขับเคี้ยวกับความรู้สึกของตนเองอีกด้วย ไม่มีใครที่จะเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรกับความรู้สึกของตนเองโดยเก็บกดมันไว้หรือปฏิเสธว่าไม่มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้น ในช่วงเวลาหลายปีของผมที่ทำงานมา ในฐานะที่เป็นนักจิตวิทยา ผมต้องช่วยเหลือกันหลายๆ คนจนนับไม่ถ้วนให้เผชิญกับความรู้สึกส่วนลึกของตนเองและต่อมาก็ให้เรียนรู้ถึงการระบายความรู้สึกออกมาในแบบที่สังคมยอมรับกัน น้ำตาของความเสียใจหรือดีใจไม่ได้เป็นเครื่องสะท้อนของความอ่อนแอทางจิตใจแต่อย่างใด และไม่ได้แสดงว่าเป็นคนที่ไม่สามารถขับเคี่ยวกับ “โลกแห่งความเป็นจริง” แต่อย่างใดเช่นกัน ความรู้สึกอ่อนไหวทางอารมณ์และความสามารถที่จะอดทนเผชิญกับอุปสรรคนานาประการนั้นเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นควบคู่กันได้เสมอในตัวคนๆ… Read more »