Tag Archives: ข้อปฏิบัติของพ่อแม่ต่อเด็กเมื่อต้องหย่าร้าง

การหย่าร้างของพ่อแม่

สมัยนี้พ่อแม่มีการตัดสินใจหย่ากันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เพราะในบางรายการที่จะ “ทน” อยู่ร่วมกันต่อไปหรือ “เพราะเห็นแก่ลูก” นั้นกลับจะยิ่งมีผลร้ายต่อลูก เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จำเป็นที่จะต้องแยกทางกันเสียดีกว่า ในระหว่างที่พ่อแม่ยังตัดสินใจไม่ได้ และมีการถกเถียง หรือ “ทำสงครามเย็น” กัน ในบางรายนั้น ควรจะหลีกเลี่ยงการกระทำเช่นนั้นต่อหน้าลูก และไม่ใช้ลูกเป็นเครื่องมือในการติดสินใจหรือเรียกร้องผลประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะจะเป็นสิ่งที่นำความทุกข์และความว้าวุ่นใจให้ลูกมาก ถ้าลูก ๆ โตแล้ว อายุเกิน 8-9 ขวบ ลูกก็จะรู้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น เมื่อลูกถามก็ควรจะบอกตรง ๆ ว่า “พ่อกับแม่มีเรื่องบางเรื่องที่กำลังหาทางแก้ไขกันอยู่ หนูไม่ต้องห่วงเราจะรักและปกป้องหนูเหมือนเดิม หนูมีอะไรก็เล่าให้แม่หรือพ่อฟังได้” เมื่อทั้งพ่อแม่ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะมีการหย่ากันแน่… Read more »