Tag Archives: การเก็บกด

อุบัติเหตุกับเด็กอาจเกิดจากระบบประสาทผิดปกติ

เด็กบางคนอาจประสบอุบัติเหตุบ่อยๆ เพราะความเลินเล่อหรือประมาท  แต่บางครั้งปัญหาอาจเกิดขึ้นเพราะระบบประสาทผิดปกติก็ได้ เด็กเล็กที่กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงพอ การประสานงานต่างๆ ยังไม่เข้าที่เข้าทาง อาจเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยๆ ความซุกซน ซุ่มซ่าม เลินเล่อ ประมาท ล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เมื่อเด็กโตขึ้น กล้ามเนื้อประสานงานกันได้ดีขึ้น เด็กก้จะประสบอุบัติเหตุน้อยลง สาเหตุอีกประการหนึ่งของการประสบอุบัติเหตุก็คือ ความใจลอยของเด็ก เด็กบางคนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว  ขณะที่กำลังทำอะไรสักอย่าง ไม่มีสมาธิ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เด็กวัยรุ่นที่รู้สึกว่ามีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินไป ก็อาจทำให้เขาใจร้อน หรืองุ่มง่ามซุ่มซ่ามอยู่ระยะหนึ่ง ช่วงนี้ก็อาจประสบอุบัติเหตุได้ง่าย เด็กบางคนอาจมีปัญหาทางระบบประสาท หรือเป็นโรคลมบ้าหมู อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจทำให้เขาหมดสติไปชั่วคราว อาการผิดปกติทางระบบประสาทอาจทำให้เด็กล้มลงอย่างฉับพลัน… Read more »