Category Archives: พัฒนาการของหนู

วิธีดูแลเด็กอ่อนหรือทารกเกี่ยวกับปัญหา “ตาแฉะ”

ในเด็กอ่อนหรือทารกเกิดใหม่ปัญา “ตาแฉะ” เป็นปัญหาสำคัญมาก ถ้าไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงก่อนไม่ควรให้การดูแลเอง เพราะอาจทำให้ทารกตาบอด พิการ หรือมีโรคแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อลุกลามไปใหญ่โต “ตาแฉะ” ในเด็กอ่อนมีสาเหตุหลายประการถ้าทารกเกิดในสถานพยาบาล แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้บอกได้ว่าเกิดจากอะไร โดยเฉพาะถ้าเกิดจากการติดเชื้อขณะผ่านหนทางคลอดจากมารดาที่เป็น “โกโนเรีย หรือโรคหนองใน” ทารกจะตาบวม มีขี้ตาสีขาวปนเหลือง ซึ่งทารกจะได้รับการรักษาก่อนกลับบ้าน ทารกบางรายมีการแพ้ยาหยอดตา “ซิลเวอร์ไนเตรท 10%” ที่สถานพยาบาลหยอดให้แก่ทารกแรกเกิดทุกราย ทารกจะตาแดงมีขี้ตาได้เช่นกัน ซึ่งจะหายไปเองในระยะ 3-5 วัน แต่ถ้าทารกเกิดนอกสถานพยาบาลไม่ได้หยอดตาแรกเกิดด้วยน้ำยาซิลเวอร์ไนเตรท มีตาเจ็บ ตาแดง หรือมีขี้ตา… Read more »

diy ธนูของเล็กเด็กผู้ชายทำเอง

ธนูของเล่นสำหรับเด็กผู้ชาย ทำง่าย ๆ จากไม้ไอติม

ขึ้นชื่อว่าเด็กผู้ชาย ย่อมชอบอะไรที่ผาดโผนกว่าผู้หญิง รวมไปจนถึงของเล่นของเค้าก็ชอบอะไรที่ท้าทาย คุณพ่อคุณแม่สามารถทำของเล่นให้ลูกชายด้วยตัวเองด้วยวิธีง่าย ๆ จากอุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไป โดยวันนี้เรามีวิธีการทำธนูของเล่นที่สามารถทำได้ง่าย ๆ จากไม้ไอติม เป็นของเล่นที่เรียบง่าย แต่ก็เสริมสร้างจินตนาการของเด็ก ๆ ได้ดีเลยทีเดียว และยังช่วยฝึกสายตาให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย ลองมาดูวิธีการทำของเล่นทำเองกันเลยค่ะ DIY ธนูของเล่นของเด็กผู้ชาย อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำธนูของเล่น ไม้ไอติมล้างสะอาดแล้ว มีด ไม้ขัดฟัน คัตตอลบัด มาลงมือทำกันเลยค่ะ ขั้นแรก ให้เพื่อน ๆ ใช้มีดเหลาบริเวณส่วนปลายไม้ไอติมทั้งสองข้างให้ขอดเข้ามาเล็กน้อย จากนั้นนำไหมขัดฟันมาผูกบริเวณส่วนที่เหลาเอาไว้ก่อนหน้านี้… Read more »

ของเล่น

อุตสาหกรรมที่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริม

การส่งเสริมการลงทุนผลิตหรือประกอบเครื่องกีฬา เครื่องดนตรีและของเด็กเล่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทน ได้กำหนดให้การผลิตหรือประกอบเครื่องกีฬา เครื่องดนตรี และของเด็กเล่น เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริม โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องมีขนาดลงทุนไม่น้อยกว่าสองล้านบาทไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และจะต้องส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของมูลค่ายอดขายทั้งสิ้น ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทมูลนิธิ หรือสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น สิทธิประโยชน์ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับ 1. อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิที่ดิน 2. จดหรือลดหย่อนอากรขาเข้าและภาษีการค้าร้อยละ 50 สำหรับเครื่องจักรนำเข้า 3. อาจได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าและภาษีการค้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นไม่เกินร้อยละ 90 มีกำหนดเวลาคราวละ 1 ปี 4. อาจได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 3-8 ปี และอนุญาตให้นำผลขาดทุนไปหักออกจากกำไรสุทธิภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้… Read more »

Toys

อุตสาหกรรมผลิตของเด็กเล่น

ของเด็กเล่นในทางการค้าอาจแบ่งได้ตามวัสดุที่ใช้ทำแตกต่างกันออกไป เช่น ของเล่นที่ทำด้วยไม้ ที่ทำด้วยผ้า ปลาสติก และของเล่นที่ทำด้วยโลหะ (metal toys) รวมทั้งชนิดที่มีเครื่องยนต์ โดยอาศัยพลังขับเคลื่อนด้วยสปริง (powered by springs) และชนิดที่ใช้ไฟฟ้า โดยอาศัยแบตเตอรี่ เป็นพลังขับเคลื่อน เช่น รถยนต์ขนาดเล็กสำหรับเด็ก และยานพาหนะเด็กเล่นอื่นๆ ลู่ทางในการส่งออกสำหรับของเด็กเล่น และตุ๊กตาของไทยยังมีอีกมาก ดังจะเห็นได้จากผู้นำเข้าที่สำคัญๆ เช่น สหรัฐอเมริกา มีการนำเข้าของเด็กเล่นปลาสติก และของเด็กเล่นที่ทำด้วยยางเพิ่มมากขึ้น โดยมีฮ่องกงเป็นผู้ส่งออกที่สำคัญที่สุด ซึ่งสหรัฐเป็นผู้สั่งของเด็กเล่นเข้ามาถึง 50% นอกจากนั้นผู้ส่งออกที่สำคัญรองลงมาได้แก่ประเทศต่างๆ… Read more »

ของเล่นเด็ก

วิธีซื้อของเล่นที่ปลอดภัยให้เด็ก

โดยคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดจากของเล่นเวลาซื้อของเล่นให้แก่เด็ก บิดามารดาหรือผู้ปกกรองควรจะปฏิบัติตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้ด้วย ก็จะเกิดความปลอดภัยแก่เด็กของท่านยิ่งขึ้น คือ 1. เลือกให้แน่ใจว่าของเล่นนั้นเหมาะกับอายุของเด็กของท่าน ท่านย่อมทราบดีว่าเด็กท่านสมควรจะเล่นของเล่นนั้นๆ ได้หรือไม่ โดยคำนึงถึงอายุและระดับความสามารถของเด็กอย่าเชื่อเพียงคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตตามคำแนะนำที่พิมพ์ไว้บนกล่องของเล่นเท่านั้น 2. อย่าเชื่อโดยไม่ได้แกะกล่องดู มีของเล่นหลายชนิดบรรจุไว้ในกล่องปสาสติกและผนึกไว้อย่างแน่นหนาจะเปิดดูที่ร้านขายไม่ได้จริงอยู่ทางร้านอาจจะอ้างว่าขืนปล่อยให้เด็กเปิดดูกันบ่อยๆ ก็พอดี เสียหายหมด แม้กระนั้นก็ตามจะต้องตรวจดูจากของตัวอย่างที่จัดไว้ให้ทดลอง จะพิจารณาแต่ภาพบนกล่องเท่านั้นยังไม่เป็นการเพียงพอ 3. ตรวจวัตถุที่ใช้ทำของเล่นตลอดทั้งสีที่ทาอย่างน้อยที่สุดเพื่อความปลอดภัย วัตถุต้องไม่ไวไฟ และสีที่ทาต้องไม่เป็นพิษ บริษัทบางแห่งจะบอกไว้บนกล่อง 4. ถ้าหากซื้อส่วนของของเล่นยึดด้วยตะปูหรือหมุด ของเล่นเหล่านี้เป็นอันตรายต่อเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก เพราะหากตะปูหรือหมุดหลุดออกมา เด็กอาจอมเล่นและกลืนลงคอได้ 5. ของเล่นที่มีลวดหรือเหล็กแผ่นบางๆ ยึดชิ้นส่วนให้ติดกัน นับว่าเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กๆ… Read more »

เครื่องเล่นพลาสติก

ปริมาณตะกั่วจากของเด็กเล่นที่ทำด้วยพลาสติก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริมาณตะกั่วจากของเด็กเล่นที่ทำด้วยพลาสติก เนื่องจากปรากฏว่า ของเด็กเล่นที่ทำด้วยพลาสติกบางอย่างมีตะกั่วผสมอยู่ด้วย เมื่อเด็กเอาไปอมหรือเล่น ตะกั่วอาจละลายออกมาเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่เด็ก จึงเห็นสมควรกำหนด เกณฑ์ปริมาณตะกั่วจากของเด็กเล่นที่ทำด้วยพลาสติก เพื่อความปลอดภัยแก่เด็ก เอกสารอ้างอิง CGBS111-GP-1, 1970 Standard for safety of toys and playthings. Canadian Government Specification Board. B.S. 3443 : 1968    Code of safety… Read more »

แบบวิเคราะห์เครื่องเล่นเด็ก

การวิเคราะห์เครื่องเล่นของเด็กด้านการศึกษาและจิตวิทยา

จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ 1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เกิดความเข้าใจในประโยชน์ของเครื่องเล่นและความเหมาะสมในการเล่นเครื่องเล่นแต่ละประเภท 2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน 3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตได้ปรับปรุงส่งเสริมการผลิตให้ได้คุณภาพสูงขึ้น หัวข้อในการวิเคราะห์เครื่องเล่น คือ 1. อายุของเด็กโดยประมาณที่จะเริ่มเล่นเครื่องเล่นชิ้นนั้นได้ 2. จำนวนผู้เล่นเครื่องเล่นชิ้นนั้นในครั้งหนึ่งๆ 3. คำอธิบายการเล่นที่แนบมากับเครื่องเล่น 4. เครื่องเล่นชิ้นนั้นใช้เล่นได้ในประเภทของการเล่นแบบใดบ้าง 5. เครื่องเล่นชิ้นนั้นให้ประโยชน์ในการฝึกด้านใดบ้าง 6. เครื่องเล่นชิ้นนั้นมีความคงทนและความปลอดภัยที่เด็กจะใช้เล่นเพียงไร 7. จุดเด่นของเครื่องเล่นชิ้นนั้นๆ ความหมายที่ใช้ในการวิเคราะห์เครื่องเล่นครั้งนี้ 1. เครื่องเล่นของเด็ก หมายถึงเครื่องเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นมาสำหรับให้เด็กเล่น โดยบริษัทผลิตเครื่องเล่นของเด็ก โดยโรงเรียน และโดยเอกชนผู้สนใจ… Read more »

สนามเด็กเล่น

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็ก

ของเล่นหรือเครื่องเล่นเป็นวัตถุที่คู่ควรกับเด็กๆ มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน ความหมายของคำว่า “เครื่องเล่น” หรือ “ของเล่น” ครอบคลุมไปถึงสิ่งของประเภทใดบ้าง ยังไม่เป็นที่ตกลงยอมรับกันแน่นอน คณะทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องเล่นของเด็ก ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทำงานเกี่ยวข้องกิจการด้านเด็กและเยาวชน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ได้กำหนดคำว่า “เครื่องเล่นของเด็ก” ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ 1. ของเด็กเล่น 2. เครื่องกีฬา 3. เครื่องดนตรี ในด้านกุมารเวชศาสตร์ มีผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเล่นของเด็กมานาน แต่ผู้ที่เขียนบทความทางวิชาการเกี่ยวข้องกับความสำคัญและความปลอดภัยของเครื่องเล่นของเด็กในประเทศ ไทยยังมีน้อยและไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่มักจะได้รับคำปรึกษาหรือสอบถามจากบุคคลในวิชาชีพอื่นๆ อยู่เสมอ จึงเป็นการสมควรที่กุมารแพทย์จะสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง… Read more »

ทีวี

โทรทัศน์กับการเล่นของเด็ก

เมื่อถามเด็กๆ ว่าชอบดูโทรทัศน์ไหม เด็กส่วนมากจะตอบว่าชอบ สมัยเริ่มแรกมีโทรทัศน์นั้นเครื่องรับโทรทัศน์เป็นที่ต้อนรับกันอย่างกว้างขวาง เพราะโทรทัศน์เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เมื่อมีผลิตผลใหม่ๆ คนก็มักจะตื่นเต้นพิศวงและชื่นชมกับสิ่งนั้น แต่ในปัจจุบันคนกลับไม่ไว้ใจโทรทัศน์เพราะต่างก็ได้เรียนรู้ว่าโทรทัทน์นั้นมิได้ให้แต่ความบันเทิงเท่านั้นทว่าโทรทัศน์เป็นครูผู้ทรงอิทธิพล ผู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถ่ายทอดทัศนคติและค่านิยมต่างๆ ออกมาสู่ผู้ชม จึงพากันสนใจต่อบทบาทของโทรทัศน์ที่มีต่อเด็ก และสาระของโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อเด็กมากขึ้น โทรทัศน์เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตภายในบ้านมากขึ้น อาจพอจะกล่าวได้ว่าโทรทัศน์ทำหน้าที่ ต่อไปนี้ 1. เป็นพี่เลี้ยงแก้เหงาสำหรับเด็ก เพื่อผู้ใหญ่จะได้มีเวลาพักผ่อนหรือกระทำสิ่งอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่การดูแลเด็กในขณะนั้น 2. เป็นการศึกษาเสริมในส่วนที่เด็กน่าจะได้รับเพิ่มเติมจากการเรียนในโรงเรียน 3. เป็นการพยายามนำโรงเรียนมาสู่บ้านโดยการสอนความรู้และกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็ก 4. เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัฒนธรรม เมื่อโทรทัศน์เข้ามามีบทบาทในบ้าน การดูโทรทัศน์ก็ย่อมจะมีอิทธิพลต่อเด็กในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ทั้งทางดีและทางไม่ดี… Read more »

ของเล่นเด็ก

การเล่นสำหรับเด็กป่วย

การเล่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเด็ก เหมือนกับที่ผู้ใหญ่ต้องทำงาน เพราะการเล่นช่วยตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และช่วยพัฒนาสติปัญญาของเด็ก เด็กที่กำลังอยู่ในภาวะทุกข์กังวล เช่น ขณะเจ็บปวย ต้องจากบ้าน จากบุคคลแวดล้อมที่คุ้นเคยมาสู่สถานพยาบาลได้พบปะกับคนแปลกหน้า หรือในรายที่เด็กต้องประสบกับกรรมวิธีการรักษาพยาบาล กับเครื่องมือที่นำความน่ากลัว ความเจ็บปวดทรมานต่างๆ นานามาให้ เด็กยิ่งมีความจำเป็นต้องมีการเล่นเพื่อช่วยให้ได้ระบายความรู้สึก อารมณ์ ผ่านการเล่น และของเล่น รวมทั้งเป็นการหันเหความสนใจ หมกมุ่นอยู่กับความไม่สบาย ความเจ็บปวด ความกังวลทั้งหลายให้ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจในด้านดีของการอยู่โรงพยาบาลหรือขณะเจ็บปวย เด็กป่วยแต่ละคน มีความเป็นเอกบุคคล ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องเข้าใจ นับแต่ความต้องการ ตามวัย… Read more »