วิธีการให้ลูกมีส่วนร่วมกำหนดขอบเขตและกฎเกณฑ์

author   October 1, 2013   Comments Off on วิธีการให้ลูกมีส่วนร่วมกำหนดขอบเขตและกฎเกณฑ์

child
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจูงใจพบว่าคนจะเชื่อในกฎมากขึ้นถ้าเขามีส่วนร่วมในการกำหนดมันขึ้นมา กฎเกณฑ์ข้อนี้สามารถนำมาใช้กับเด็กได้เช่นกัน
เด็กอาจจะยังเล็ก พูดจาไม่คล่อง อ่อนแอกว่า ไม่มีวุฒิภาวะเท่าผู้ใหญ่ แต่พวกเขามีจิตใจเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ถ้าเขาสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎต่างๆ เขาย่อมยินดีที่จะเชื่อฟังมัน นอกจากนี้เขายังจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นต่อครอบครัวและความสัมพันธ์ของตัวเองกับครอบครัว และที่สำคัญคือต่อตัวเขาเอง
ให้ลูกมีส่วนร่วมในการกำหนดขอบเขตซึ่งจะเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของลูก เขาจะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นคนสำคัญคนหนึ่งภายในบ้าน และเมื่อเขาเชื่อฟังในกฎหรือขอบเขตต่างๆ เขาย่อมประสบความสำเร็จซึ่งจะเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองในที่สุด
การกำหนดขอบเขตสามารถทำกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ เมื่อจะว่ากันอย่างเป็นทางการก็นั่งลงพร้อมๆ กัน พูดคุยถึงความจำเป็นของกฎหรือขอบเขตนั้นๆ
“แม่ไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านเพื่อนนานเกินไป แม่ให้ลูกไปแค่ชั่วโมงเดียว แต่ลูกไม่กลับมา แม่รู้ว่าลูกไม่รู้เวลา แต่แม่ไม่อยากคอยไล่จับลูก ลูกคิดว่าควรจะทำอย่างไรกันดี”
เมื่อจะกำหนดกฎเกณฑ์กันอย่างไม่เป็นทางการก็เลือกกำหนดกันตอนที่ปัญหามันเกิดขึ้นนั่นเลยทีเดียว
“แม่ให้ลูกไปเล่นข้างนอกได้ถ้าลูกช่วยดูน้องบิลลี่ด้วย แต่ลูกปล่อยให้บิลลี่ไปเดินเล่นกลางถนน เราจะทำยังไงกันดีลูกถึงจะได้ไปเล่นสนุกข้างนอกด้วยแล้วก็ดูบิลลี่ให้แม่ด้วย”
ให้ลูกมีส่วนร่วมในการกำหนดขอบเขตเรื่องต่างๆ ของแกเองมากเท่าใด ลูกก็จะยิ่งมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะเป็นผลให้โลกของเด็กขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป และหนุนความภาคภูมิใจในตนเองของลูก ความยุ่งยากภายในบ้านลดน้อยลง ครอบครัวมีความสุขขึ้น ลูกๆ โตขึ้นพร้อมกับความมั่นใจและมีความสามารถ
ที่มา:นายแพทย์ อัลวิน เอช. ไพรซ์ และ เจย์ เอ. แพร์รี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments