ให้รางวัลลูกด้วยคำชมเชย

author   December 22, 2011   Comments Off on ให้รางวัลลูกด้วยคำชมเชย

หากชมเชยลูกด้วยความจริงใจและมีเหตุผลสมควร จะเป็นการให้กำลังใจที่ดี ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า และมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

เมื่อเด็กทำความดี หรือทำสิ่งใดได้สำเร็จ  พ่อแม่ควรให้รางวัลด้วยคำชมเชย เพื่อแสดงการรับรู้และเห็นดีเห็นงามกับลูก  เด็กจำเป็นต้องรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญ และการกระทำของเขามีความหมายต่อคนอื่นๆ  โดยเฉพาะต่อพ่อแม่ที่รักเขาและดูแลเขาทุกอย่าง

คำยกย่องชมเชยที่ให้กับลูก จะช่วยให้เด็กเห็นตัวเองเป็นคนมีคุณค่าและมีความรับผิดชอบสูงขึ้นเรื่อยๆ

หากไม่มีการให้รางวัลในลักษณะการออกปากชมเชยบ้างเลยนั้น เด็กอาจหมดกำลังใจ ไม่มีแรงจูงใจที่จะทำความดีต่อไป ไม่อยากเอาอกเอาใจคนอื่นๆ และอาจเริ่มเรียนหนังสือไม่ดีก็ได้

เด็กที่ทำอะไรสำเร็จ แต่พ่อแม่ไม่สนใจเลย อาจกลายเป็นคนที่มีทัศนคติว่าทำดีแล้วไม่ได้ดี และไม่สนใจว่า อะไรจะมีความหมายต่อใครอย่างไรบ้าง กลายเป็นคนเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้นต่อสิ่งใดในโลกนี้

การชมเชยเด็กเมื่อเขาทำอะไรสักอย่างสำเร็จเป็นผลดี จะเป็นการส่งเสริมให้เขามีกำลังใจ ใช้ความพยายามมากขึ้นในคราวต่อไป

ในทางกลับกัน ถ้าคุณคอยแต่จะตำหนิติเตียน ทำให้เด็กท้อถอย ไม่ยอมรับความสามารถของเขา จ้องแต่จะดุว่าอยู่เสมอ เด็กอาจไม่มีโอกาสแสดงความสามารถของเขาออกมาเลยก็ได้

ที่สำคัญคือ การชมเชยต้องทำด้วยความจริงใจและมีเหตุผลสมควร การกล่าวยกย่องเด็กเพียงเพื่อให้เขาสบายใจ  โดยที่เขาไม่สมควรจะได้รับคำชมนั้น เป็นการชมเชยที่ไม่จริงใจ ไม่ซื่อสัตย์ พร่ำเพรื่อ พลอยทำให้การชมที่มีเหตุผลสมควรในคราวต่อๆ ไป มีความหมายลดน้อยลงไป ในเมื่อเด็กเห็นอยู่แล้วว่า ไม่ว่าเขาจะทำอะไร คุณก็ชมเขาทุกครั้งอยู่นั่นแหละ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments