การตั้งกฎระเบียบกับลูก และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกฎ

author   October 1, 2013   Comments Off on การตั้งกฎระเบียบกับลูก และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกฎ

child
เมื่อผมยังเด็กอยู่เคยบ่นกับคุณแม่ว่าท่านเข้มงวดเกินไป “ที่แม่แบร์รี่เขายังให้แบร์รี่อยู่ดึกเลย ทำไมผมอยู่ไม่ได้ คุณพ่อทอมยังยอมให้ทอมซื้อรถเลย ทำไมผมซื้อไม่ได้”
คุณแม่ผมให้คำตอบทำนองนี้ “แม่ตั้งกฎพวกนั้นขึ้นมาก็เพื่อให้ลูกรู้ว่าแม่รักลูก”
คำตอบทำนองนั้นยากเกินกว่าผมจะเข้าใจได้ ผมเกิดความรู้สึกเปรียบเทียบว่า เอ! แล้วทอมกับแบร์รี่ไม่รู้สึกว่าพ่อแม่รักหรือไง รู้สึกแน่นอน แต่ซ้ำยังอยู่ดึกได้ มีรถเล่นได้ด้วยอีก ที่ผมไม่ได้สำนึกก็คือ แบร์รี่และทอมก็มีข้อถูกกำหนดเหมือนกัน เพียงแต่เป็นอย่างอื่นไม่เหมือนผม และพวกเขาก็ยังมีกฎของพวกเขาเองที่ทำให้รู้สึกว่าตนเป็นที่รัก และรู้สึกว่าตนเป็นคนสำคัญเหมือนกัน
คุณแม่ทำถูก และเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจแล้ว
ให้ความกระจ่างในเรื่องกฎระเบียบแก่ลูกของคุณ แล้วคุณจะสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้กับลูก
กฎระเบียบให้ประโยชน์สองทาง คือ ทางแรกให้เด็กได้รู้ว่าคุณเป็นห่วงเป็นใยในตัวเขา คุณสนใจในชีวิตความเป็นอยู่ของเขา คุณไม่ต้องการให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำเพราะเป็นห่วงทั้งร่างกายและจิตใจของเขา คุณต้องการให้เขาเติบโตเป็นคนที่แข็งแรงและมีเหตุผล คุณมีความภาคภูมิใจในตัวลูกและคุณกำลังนำเขาไปสู่ความภาคภูมิใจในตนเอง
ทางที่สอง กฎระเบียบจะบอกกับเด็กว่าเขายืนอยู่จุดไหน มันช่วยสร้างรั้วรอบให้เด็กรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ภายในวงนั้น และบอกเด็กอย่างชัดแจ้งว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จภายในบ้านของตนเอง ถ้าเขาเชื่อฟังในกฎระเบียบนั้นๆ ความสำเร็จย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ เด็กๆ จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง
เมื่อคุณนับถือและเห็นคุณค่าในตัวลูกมากพอที่จะตั้งมาตรฐานสูงไว้ให้แก่ลูก ฉะนั้นลูกก็จะค่อยๆ นับถือและเห็นคุณค่าของตนเองขึ้นเรื่อยๆ
ที่มา:นายแพทย์ อัลวิน เอช. ไพรซ์ และ เจย์ เอ. แพร์รี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments