โรคไข้เลือดออก

author   February 17, 2012   Comments Off on โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก (Thai Hemorrhegic Fever)

เป็นโรคที่พบมากในหน้าฝนและหน้าหนาว เกิดจากเชื้อไวรัส โดยยุงลายที่มีเชื้อชนิดนี้ไปกัดเด็กและทำให้เด็กเกิดเป็นโรค ยุงชนิดนี้จะหากินในเวลากลางวัน และวางไข่ในนํ้านิ่ง เช่นในตุ่มเก็บน้ำ จานรองขาตู้ที่ใส่น้ำหล่อไว้ หรือกระป๋อง กะลา ต่างๆที่วางหงายทิ้งไว้ และมีนํ้าฝนตกลงมาขังอยู่ซึ่งพบทั่วไปตามบ้านเรือนคนไทย จึงไม่ต้องแปลกใจว่าเหตุใดสถิติ ไข้เลือดออกในบ้านเราจึงไม่ลดลงสักที ตราบใดที่ทางฝ่ายบริหารประเทศไม่มีวิธีการกวดขันที่ดีพอ และพวกเราไม่ช่วยตัวเองกันเลยเช่นนี้

อาการ

1.  คล้ายกับไข้หวัดทั่ว ๆ ไป แต่ไข้มักจะสูงกว่า อาการในวันแรก ๆ อาจแยกกับโรคหวัดได้ยาก ในหน้าที่มีการระบาดจึงต้องนึกถึงโรคนี้ไว้เสมอ บางครั้งคนไข้จะมีเลือดออกตามที่ต่าง ๆ ที่พบมากมักเป็นใต้ผิวหนัง ทำให้เห็นเป็นจุดแดง ๆ เล็ก ๆ เท่าหัวเข็มหมุด เมื่อกดดูจะไม่หายไป ซึ่งต่างกับจุดแดงจากยุงกัด (แต่ลักษณะเช่นนี้ก็อาจพบได้ในโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดอื่นเช่นเดียวกัน)

2.  พวกที่เป็นรุนแรง       อันตรายจะเกิดจากการช็อคซึ่งอาจเป็นเพราะมีน้ำซึมออกไปจากเส้นเลือด หรือมีเลือดออกมากที่ใดที่หนึ่งเช่นในลำไส้ หรือจากสาเหตุทั้งสองนี้ร่วมกัน

อาการช็อคนี้ ส่วนใหญ่พบในระหว่างวันที่ 3-5 ของโรค (นับจากวันที่เริ่มมีไข้ วันแรก) เด็กจะซึมลง กระสับกระส่าย กระหายน้ำ เหงื่อออก ตัวเย็น ชีพจรเต้นเร็ว ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะ

อาการเช่นนี้ แสดงว่าคุณจะต้องรีบพาเด็กวิ่งไปโรงพยาบาลโดยเร็วแล้ว

การติดต่อและป้องกัน

1. ระวังไม่ให้เด็กถูกยุงกัดโดยเฉพาะในเวลากลางวัน

2. ช่วยกันกำจัดยุงลาย

วัคซีน ไม่มี

การดูแลรักษา

นอกจากจะพาไปให้หมอตรวจแล้ว คุณควร

1.  ให้เด็กกินน้ำมาก ๆ ให้ยาลดไข้เฉพาะที่แพทย์แนะนำเท่านั้น

2.  สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าเด็กซึมหรือมีอาการผิดปกติเพิ่มขึ้น ต้องพากลับไปตรวจใหม่ทันที สังเกตสีของอุจจาระ และอาเจียน (ถ้ามี) สีที่ผิดปกติคือดำ น้ำตาลแก่ หรือใกล้เคียงกันนี้ ซึ่งแสดงว่าอาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหาร ให้รีบไปหาหมอพร้อมกับเอาอุจจาระหรืออาเจียนนั้นไปตรวจด้วยยิ่งดี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments