โรคแพ้อากาศหรือภูมิแพ้

author   February 20, 2012   Comments Off on โรคแพ้อากาศหรือภูมิแพ้

โรคแพ้อากาศ (Allergic Rhinitis)

เป็นโรคที่พบบ่อย เกิดจากการที่ผู้ป่วยมีปฎิกริยาแพ้ต่อสารชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น ฝุ่นละออง ขนหมาขนแมว เกสรดอกไม้ เป็นต้น โรคนี้มักพบเป็นกรรมพันธุ์ คือมักมีญาติพี่น้องคนใดคนหนึ่งเป็นโรคแพ้อยู่ด้วย

คนที่แพ้อากาศมักจะมีอาการคัด หรือคันจมูก จาม น้ำมูกไหล เมื่อสูดดมของที่แพ้เข้าไป หรือเมื่อตื่นนอนเช้า ๆ หรือเวลาค่ำ (เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความร้อนเย็นของอากาศ) บางครั้งการเดินเข้าออกจากสถานที่เย็นไปที่ร้อนกว่า หรือที่ร้อนกว่าไปที่เย็น เช่นเดินเข้าห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศ ก็อาจจะทำให้มีอาการดังกล่าวได้

ลักษณะอย่างอื่นที่อาจพบร่วมไปด้วยในคนที่แพ้อากาศก็คือ

อาจสังเกตว่าเป็นหวัดหรือเจ็บคอบ่อย ๆ ทำให้ต่อมทอนซิลโต

อาจมีโพรงกระดูก (ไซนัส) อักเสบร่วมด้วย

กระแอมไอ มีเสมหะอยู่เกือบตลอดเวลา หรือไอเรื้อรัง เพราะมีน้ำมูกไหลลงคออยู่เรื่อย ๆ  เป็นต้น

การรักษา

1.  ไปให้หมอตรวจเพื่อการวิเคราะห์โรคที่แน่นอนและกินยาตามที่หมอสั่ง

2.  พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ (ปรึกษาหมอ)

3.  การช่วยเหลืออย่างอื่นในรายที่เป็นมาก แพทย์อาจจะทำการทดสอบว่าผู้ป่วยแพ้สารอะไร และฉีดน้ำยาสะกัดของสารนั้น ๆ ให้ เพื่อช่วยให้มีความต้านทานดีขึ้น

การรักษานี้ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments