โรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

author   January 10, 2012   Comments Off on โรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

ที่สำคัญคือมีเลือดออกระหว่างตั้งครรภ์และ โรคพิษแห่งครรภ์

เลือดออกระหว่างตั้งครรภ์

เมื่อมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงของรังไข่ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกรอบเดือนจะหยุดไป จึงทำให้ประจำเดือนหยุดไปด้วย และจะเป็นเช่นนี้จนภายหลังคลอดแล้ว 6-8 สัปดาห์ การเปลี่ยนแปลงของรังไข่จึงมีขึ้นอีก ประจำเดือนก็จะตั้งต้นมีต่อไป

ทั้งนี้ยกเว้นในรายที่ให้ลูกกินนมแม่ ซึ่งโดยมากรังไข่จะยังไม่ทำงานตามปกติหรือ ทำงานน้อยกว่าธรรมดา ในรายเช่นนี้ประจำเดือนจึงไม่มีหรือมีน้อยกว่าเดิม

จึงเห็นได้ว่าในระยะเวลาการตั้งครรภ์ปกติ ไม่ควรมีเลือดออกทางช่องคลอดเลย ยก เว้นระยะก่อนเจ็บครรภ์อาจมีมูกปนเลือดออกมาบ้าง ซึ่งเป็นอาการแสดงว่าการเจ็บครรภ์จะตั้งต้นภายใน 24-48 ชั่วโมง

เลือดออกทางช่องคลอดในขณะตั้งครรภ์ไม่ว่ากรณีใด นอกจากที่กล่าวแล้วถือเป็นสิ่งผิดปกติซึ่งอาจมีอันตรายต่อชีวิตของมารดาและบุตรในครรภ์ได้

สาเหตุสำคัญซึ่งทำให้เลือดออกในระหว่างตั้งครรภ์ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของครรภ์โดยตรงที่พบได้เสมอ ๆ และควรกล่าวถึงก็มีการแท้ง ตั้งครรภ์นอกมดลูก ครรภ์ไข่ปลาอุก รกเกาะต่ำ และรกลอกตัวก่อนกำหนด

การแท้งบุตร

พบได้บ่อยมาก คือประมาณร้อยละ 10-15 พบได้ใน 5 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ สาเหตที่สำคัญที่สุดและพบได้บ่อยที่สุดก็คือความผิดปกติของเด็กในครรภ์ โดยอาจจะไม่มีเด็กเลย หรือเด็กมีความผิดปกติอย่างมาก และไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ การตั้งครรภ์จะดำเนินไประยะเวลาหนึ่งแล้วจึงจะแท้งออกมา การแท้งเนื่องจากสาเหตุนี้ การตั้งครรภ์มักจะไม่เกิน 3 เดือน เราไม่สามารถป้องกันหรือรักษาได้

สาเหตุอื่น ๆ ของการแท้งที่พบได้ก็มีความผิดปกติของมดลูก ฮอร์โมนของเพศหญิงบางชนิดน้อยไป ปากมดลูกปิดไม่สนิท การกระทบกระเทือน และโรคอื่นๆ เหล่านี้ เป็นต้น

เมื่อเริ่มจะแท้งจะมีเลือดออกทางช่องคลอด ในระยะแรกมักจะออกไม่มากต่อมามีปวดท้องเป็นพัก ๆ คล้าย ๆปวดประจำเดือนแต่มากกว่า ถ้าเลือดออกมากหรือปวดท้องมาก โดยมากแสดงว่าจะแท้งแน่นอน อันตรายสำคัญของการแท้งก็คือการเสียเลือด การอักเสบ ซึ่งอาจ ทำให้ท่อรังไข่ตัน เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการเป็นหมัน

ตั้งครรภ์นอกมดลูก

พบได้ประมาณร้อยละ 1 ของการตั้งครรภ์ โดยมากจะเกิดขึ้นในที่ใดก็ได้ในช่องท้อง อาการสำคัญคือขาดประจำเดือน ซึ่งโดยมากมักจะไม่นาน และมีปวดท้องข้างใดข้างหนึ่งในระยะ แรก ต่อมาอาจปวดได้ทั่วไปหมด

เลือดออกทางช่องคลอดมักจะไม่มีมากหรือไม่มีเลยในบางราย แต่จะมีเลือดออกใน ช่องท้องเนึ่องจากการแท้งที่ท่อรังไข่หรือท่อรังไข่แตก ผู้ตั้งครรภ์มักจะซีดลงและเมื่อมีเลือดออกในช่องท้องมาก ๆ ก็จะมีอาการเหงื่อแตกใจสั่น หมดสติไปได้

ครรภ์ไข่ปลาอุก

เป็นความผิดปกติของครรภ์ซึ่งพบได้ร้อยละประมาณ 0.5-1 ยังไม่มีผู้ใดทราบสาเหตุ ที่แน่นอน ในการตั้งครรภ์ชนิดนี้จะไม่มีเด็ก ส่วนที่เป็นรกจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นถุงนํ้าเล็กๆ เต็มไปหมดล้ายพวงองุ่นหรือไข่ปลาอุก ทำให้มดลูกโตอย่างรวดเร็ว มักจะมีอาการแพ้ท้องมากกว่าครรภ์ธรรมดา และอาจมีอาการของพิษแห่งครรภ์ร่วมด้วย (คือมีความดันโลหิตสูง บวม มีไข่ขาวในปัสสาวะ) เลือดที่ออกทางช่องคลอดอาจจะมีเล็กๆน้อยๆ เป็นเวลานาน หรืออาจจะออกครั้งละมาก ๆ

ครรภ์ผิดปกติชนิดนี้จะต้องแท้งออกมาเสมอ อันตรายที่สำคัญก็คือเลือดจะออกมามากขณะที่แท้ง นอกจากนี้อันตรายที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตก็คือ ครรภ์ไข่ปลาอุกอาจเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งได้

รกเกาะต่

ในการตั้งครรภ์ปกติ รกจะเกาะที่ผนังส่วนบนของมดลูก ประมาณร้อยละ 1 ของการ ตั้งครรภ์รกจะเกาะที่ส่วนล่างของมดลูก เรามักจะพบความผิดปกติชนิดนี้ได้บ่อยขึ้นในผู้ตั้ง

ครรภ์ที่มีอายุมาก และผู้ที่มีบุตรแล้วหลาย ๆ คน

ผู้ตั้งครรภ์ที่มีโรคแทรกซ้อนชนิดนี้มักจะมีเลือดออกทางช่องคลอดในระยะหลัง ๆ ของการตั้งครรภ์ อาจจะออกมาโดยไม่มีสาเหตุหรือออกจากการกระทบกระเทือนก็ได้  โดยมาก นอกจากเลือดออกทางช่องคลอดแล้ว มักจะไม่มีอาการอะไรเลย ไม่ปวด ไม่เจ็บอะไรทั้งสิ้น เลือดที่ออกอาจจะออกทีละเล็กละน้อยหลาย ๆ ครั้ง หรืออาจจะออกมาจนหมดสติเลยก็ได้

รกลอกตัวก่อนกำหนด

ตามปกติแล้วรกจะลอกออกจากที่เกาะคือผนังมดลูกภายหลังจากเด็กคลอดแล้ว ประ- มาณร้อยละ 0.5 ถึง 1 ของการตั้งครรภ์รกจะหลุดก่อนเด็กคลอดโดยอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ หรือขณะที่กำลังเจ็บครรภ์จะคลอดก็ได้ ทำให้มีเลือดออกในโพรงมดลูก และเด็กขาด เลือดไปเลี้ยง สาเหตุที่เกิดขึ้นไม่มีใครทราบแน่นอน แต่ผู้ที่เป็นโรคพิษแห่งครรภ์จะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าปกติถึง 3 เท่า

นอกจากนั้นการกระทบกระเทือนก็อาจจะเป็นสาเหตุได้ ผู้ตั้งครรภ์ที่มีโรคแทรกซ้อน ชนิดนี้มักพบในระยะท้าย ๆ ของการตั้งครรภ์ นอกจากจะมีเลือดออกทางช่องคลอดซึ่งอาจจะไม่มากมายอะไรเลย ก็มักจะมีอาการปวดท้องซึ่งอาจจะมีได้ตั้งแต่ปวดเล็กน้อยไปจนถึงปวดมาก และหมดสติไป หน้าท้องจะแข็งตึงและเมื่อถูกจะเจ็บ มดลูกมักจะโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะเลือดขังอยู่ภายใน เด็กอาจจะตายในครรภ์ได้หากว่ามีอาการมาก หรือช่วยเหลือไม่ทันท่วงที

ส่วนสาเหตุของเลือดออกทางช่องคลอดในขณะตั้งครรภ์ แต่มิใช่เป็นผลสืบเนื่องมา จากการตั้งครรภ์โดยตรงก็มีได้ เป็นต้นว่า มะเร็งปากมดลูก เส้นเลือดขอดในช่องคลอดแตก ฯลฯ เป็นต้น

ไม่ว่าจะมีเลือดออกจากสาเหตุใด จากความผิดปกติของการตั้งครรภ์หรือไม่ใช่ก็ตาม จะต้องรายงานหรือไปหาแพทย์ การวิจัยที่ถูกต้องและการช่วยเหลือของแพทย์ที่ทันท่วงทีเท่านั้น จึงจะช่วยให้ผู้ตั้งครรภ์ปลอดภัยได้

โรคพิษแห่งครรภ์

ไม่ทราบสาเหตุ มักเป็นในระยะท้าย ๆ ของการตั้งครรภ์ พบในครรภ์แรกมากกว่า ครรภ์หลัง เริ่มด้วยการมีนํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีอาการบวมที่เท้าต่อมามือและหน้าบวม ปัสสาวะน้อยลงความดันโลหิตสูง และตรวจพบไข่ขาวในปัสสาวะ ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอยู่ก่อนตํ้งครรภ์ควรระวังให้มากขึ้น ผู้เป็นโรฺคพิษแห่งครรภ์อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตถ้ามีอาการ ชัก เส้นโลหิตในสมองแตก หัวใจวาย เป็นต้น

โดยที่โรคพิษแห่งครรภ์ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน การฝากครรภ์และได้รับการ ตรวจครรภ์อย่างสมํ่าเสมอถึงแม้จะไม่สามารถปองกันมิให้เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าแพทย์พบโรคนี้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก คำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องก็จะสามารถลดอันตรายลงอย่างมากทั้งแก่มารดา และบุตรในครรภ์

ในบางรายซึ่งการรักษาไม่ได้ผลและมีอาการรุนแรงขึ้น แพทย์ก็จะพิจารณาช่วยให้ เด็กคลอดก่อนกำหนด ในกรณีเช่นนี้ก็มีโอกาสเลี้ยงรอดได้มากกว่าอยู่ในครรภ์ต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments