โรคเหงือกอักเสบ

author   February 20, 2012   Comments Off on โรคเหงือกอักเสบ

เหงือกอักเสบ (Gingivitis)

คือการอักเสบของเนื้อเยื่อที่อยู่รอบ ๆ ฟัน ซึ่งเรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า “เหงือก” สาเหตุ เกิดจากการรักษาความสะอาดของปากและฟันไม่ดี

โรคนี้เมื่อเริ่มเป็นจะมีอาการเลือดออกง่าย และเหงือกมีสีแดงจัด บวมขึ้นเล็กน้อย ถ้าไม่รักษา โรคก็จะลุกลามต่อไป ในที่สุดฟันก็จะโยก

เหงือกเป็นหนองนี้มักไม่ใคร่มีอาการเจ็บปวดมากนัก (นอกจากในระยะที่เป็นมาก) ทำให้ผู้ปกครองไม่ได้สังเกตหรือเด็กเองก็ไม่ทราบ จึงไม่ได้รับการรักษา ซึ่งเป็นผลเสียอย่างยิ่ง เพราะเมื่อเหงือกเป็นหนองแล้ว เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุก็จะเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดโรคได้ง่าย นอกจากนั้นถ้าเป็นมากเกินกว่าที่จะรักษาได้ ก็มักจะต้องถูกถอนฟันไปพร้อม ๆ กันหลายซี่ จึงน่าจะพาลูกไปหาหมอฟันทุก ๆ 6 เดือน เพื่อรักษาสุขภาพของปากและฟันให้ดีอยู่เสมอ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments