โรคออทิซึ่ม:ความผิดปกติของสมอง

author   December 9, 2011   Comments Off on โรคออทิซึ่ม:ความผิดปกติของสมอง

โรคออทิซึ่ม คืออะไร

ออทิซึ่ม คือ ความผิดปกติของสมองแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก

สมองที่ทำงานผิดปกติจะแสดงอาการออกมาใน 3 ด้านใหญ่ๆ คือ

1.  ความผิดปกติทางด้านสังคมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

เด็กออกทิสติกจะมีพัฒนาการทางสังคมที่บกพร่องค่อนข้างมาก โดยจะแสดงอาการได้หลายแบบดังนี้

–         เรียกชื่อแล้วไม่หันตามเสียงเรียก

–         ไม่ค่อยสบตา บางรายมองทางหางตาหรือเอามือปิดตาไม่ยอมมองคน

–         ไม่เข้าไปร่วมดูสิ่งสนุกกับพี่น้องหรือชี้ชวนให้พ่อแม่ดูสิ่งที่ตนสนใจ

–         ไม่เล่าความรู้สึกนึกคิดให้ผู้อื่นรับรู้ หรือไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่น ไม่เข้าหาผู้อื่นเวลาร้องไห้ แต่จะยืนร้องอยู่คนเดียว

–         ชอบอยู่คนเดียว เล่นกับใครไม่เป็น

–         สนใจสิ่งของมากกว่าคน ไม่ทักทาย ไม่เข้าไปหา หากสนใจคนก็ไม่ได้สนใจจริงๆ แต่สนใจสิ่งของที่อยู่บนคนมากกว่า เช่น แว่นตา ลวดดัดฟัน เด็กมักทักทายผู้คนแบบแปลกๆ เช่น เข้ามาดมกลิ่น มาดึงแว่นตา

2.  ความผิดปกติทางภาษาและการสื่อสารแสดงอาการได้ดังนี้

–  พูดช้าหรือไม่พูดเลย

–  ไม่สามารถเริ่มต้นบทสนทนากับผู้อื่นได้ พูดกันไปคนละเรื่อง

–  เงียบ ไม่พูดกับใคร

–  มีคำศัพท์เฉพาะตัวหรือมีภาษาแปลกๆของเด็กเอง คนอื่นฟังไม่เข้าใจ

–  พูดคำซ้ำซาก เช่น อาจพูดคำโฆษณาในโทรทัศน์ซ้ำๆ

–  สื่อสารโดยใช้ท่าทางไม่เป็น

–  เมื่อต้องการอะไรจะขอหรือชี้ไม่เป็น แต่จะใช้วิธีดึงมือคนไปที่สิ่งนั้น

–  มักพูดเสียงเรียบเฉย ไม่มีระดับเสียงสูงๆ ต่ำๆ

–  พูดซ้ำประโยคหรือข้อความที่ผู้อื่นพูด

–  ใช้ภาษาไม่ถูกต้องตามกาลเทศะเหมือนเด็กปกติสลับตำแหน่งโครงสร้างประโยค เช่น แทนที่จะพูด คำว่า “หมากัดติ๊ก” กลับพูดว่า “ติ๊กกัดหมา”

3.  ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรมแสดงอาการได้ดังนี้

–  มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่น้อยเกินไป เช่น สีหน้าเรียบเฉยเวลาพูดคุย

–  บางครั้งเวลาโกรธหรือไม่พอใจก็จะร้องกรี๊ดเป็นเวลานาน หรือร้องอย่างโหยหวนผิดธรรมดา

–  ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ เช่น โยกตัว โบกมือไปมา ชอบดูโฆษณาทางโทรทัศน์หรือดูการ์ตูนซ้ำๆ

–  มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น หมุนตัว เดินเขย่งวิ่งไปมาอย่างไร้จุดหมาย บางรายชอบนั่งเฉยๆ

–  มีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง เช่น โขกหัวหรือกัดแขนตนเอง

–  ไม่รู้สึกเจ็บปวด มีบาดแผลก็ไม่ร้องไห้ ไม่รู้สึกร้อนหนาว ไม่รับรู้การสัมผัสของผู้อื่น

–  กลัวของบางอย่างโดยไม่มีสาเหตุ

–  ปรับตัวยาก ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เช่นทำกิจวัตรตามลำดับเดิม เดินตามเส้นทางเดิม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเด็กจะหงุดหงิดอาละวาด

–  ซนมากอยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้น

–  เล่นสมมุติหรือเล่นเลียนแบบไม่เป็น เล่นขายของไม่เป็น สมมุติตุ๊กตาเป็นพ่อ-แม่-ลูกไม่เป็น

–  เล่นของเล่นไม่เป็น เช่น เล่นรถก็จะหมุนเพียงล้อไปมา หรือเอามาถือไว้เฉยๆ

–  ชอบเล่นของซ้ำซาก เช่น ปิดเปิดสวิตซ์ไฟซ้ำๆ ปิดเปิดประตูซ้ำๆ

–  ชอบของที่หมุนไปมา เช่น ชอบมองดูพัดลมหมุน

–  เล่นเกมส์ที่มีลักษณะโต้ตอบไม่เป็น เช่น เล่นจ๊ะเอ๋ไม่เป็น

–  เล่นร่วมกับเด็กอื่นไม่เป็น ไม่เข้าใจวิธีการเล่นที่เป็นกติกาหรือกฎเกณฑ์

อาการเริ่มต้นเมื่อไร

อาการต้องเริ่มก่อนอายุ 3 ปี ในช่วง 2-3 ปีแรก ผู้ปกครองอาจมองไม่เห็นความผิดปกติใดๆ แม้จะพูดช้าไปบ้าง อาจติดแต่เพียงว่าเด็ก “ปากหนัก” เท่านั้น

โรคนี้พบได้ในทุกเชื้อชาติ ทุกระดับฐานะและการศึกษา ในปัจจุบันโรคออทิซึ่มเป็นหนึ่งในความผิดปกติทางพัฒนาการที่พบบ่อยที่สุด

พบโรคนี้ในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง 4:1 แต่เด็กหญิงจะมีอาการรุนแรงกว่า

อนาคตเป็นอย่างไร

สิ่งที่สามารถพยากรณ์ได้ว่าเด็กจะดีมากน้อยเพียงไร คือระดับ IQ และภาษาที่เกิดก่อนอายุ 5 ปี หากเด็กมีเชาวน์ปัญญาดีและพูดได้ดีพอใช้ โอกาสที่จะพัฒนาไปได้อย่างดีก็มีสูง

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่พ่อแม่จะต้องทำการกระตุ้นพัฒนาการของลูกอย่างจริงจังตั้งแต่อายุน้อย

สาเหตุ

ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุทำให้สมองผิดปกติ

–         การเติบโตของสมองผิดปกติขณะตั้งครรภ์

–         สารเคมีในสมองมีระดับไม่สมดุล

–         โรคทางกายที่มีผลต่อสมอง

–         ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติ

–         พันธุกรรม

–         สภาพแวดล้อม เช่น มลภาวะหรือสารเคมีบางอย่าง

การักษา

การรักษาในปัจจุบันแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

1.  การปรับอารมณ์และพฤติกรรมเด็กให้เหมาะสม

2.  การกระตุ้นภาษาและการสื่อสาร

3.  การกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ

4.  การกระตุ้นกล้ามเนื้อและประสาทสัมผัสทาง กาย ตา หู จมูก ลิ้น

5.  การใช้ยาหรือสารบางอย่าง

6.  การบำบัดทางโภชนาการ

7.  การรักษาอื่นๆ เช่น ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด

การรักษาโดยการกระตุ้นพัฒนาการและสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมให้ตั้งแต่เด็กยังเล็กพบว่าได้ผลมากที่สุด

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

472 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-32486-9 ต่อ 137

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments