โรคบิดและการติดต่อ

author   February 20, 2012   Comments Off on โรคบิดและการติดต่อ

บิด (Dysentery)

โรคบิดเป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการท้องเดิน มี 2 ชนิด คือ บิดมีตัว (Amoebic dysentery) ซึ่งเป็นเชื้อประเภทโปรโตซัว และบิดไม่มีตัว (Bacillary dysentery) ซึ่งเกิดจาก เชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง

ทั้งสองชนิดนี้จะทำให้มีอาการปวดท้อง ท้องเดิน ถ่ายมีมูก และบางครั้งมีเลือด ส่วน ใหญ่มักมีกลิ่นเหม็นผิดปกติ อาจมีอาการแบบเรื้อรังเป็น ๆ หาย ๆ ได้

สำหรับบิดมีตัวอาจไม่มีอาการท้องเดินให้เห็นชัดเจน และอาจลุกลามไปถึงตับ ทำให้เกิดเป็นฝีขึ้นก็ได้

การติดต่อ

โดยการกินอาหาร หรือน้ำที่มีเชื้อโรคพวกนี้ ติดต่อโดยอุจจาระของคนที่เป็น เช่นคนทำอาหารเป็นโรคนี้อยู่ และล้างมือไม่สะอาด หรือแมลงวันซึ่งไปเกาะอุจจาระแล้วบินมา เกาะอาหารหรือถ้วยชาม เป็นต้น

การป้องกัน

คนที่ทำอาหารต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง (ซึ่งบังคับกันยากหน่อย)

จึงควรกินแต่อาหารที่สุกใหม่ ๆ และไม่มีแมลงวันตอม และดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มที่สะอาดเท่านั้น

การรักษา

กินยาตามที่แพทย์สั่ง และกินอาหารอ่อนในระยะที่ท้องเดิน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments