แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยเด็กหูพิการได้ตั้งแต่อายุเท่าใด

author   February 14, 2012   Comments Off on แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยเด็กหูพิการได้ตั้งแต่อายุเท่าใด

ตรวจได้ทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนโต

ในเด็กที่เล็กมากอาจจะต้องทำการตรวจซ้ำหลายครั้ง การตรวจนั้นจะไม่ทำให้เด็กเจ็บปวดหรือตกใจแต่อย่างใดเลย แพทย์จะใช้กล้องส่องดูในช่องหู อาจจะใช้เครื่องที่ทำให้เกิดเสียง เช่น “ซ่อมเสียง” ทดสอบการได้ยิน หรืออาจจะใช้เครื่องไฟฟ้ามีหูฟังครอบหูทั้งสอง ข้างไว้ แล้วปล่อยเสียงเข้าไปในหูก็ได้ ทุกวิธีจะไม่ทำให้เจ็บปวดแต่อย่างใด

สาเหตุที่อาจทำให้เด็กหูหนวกแต่กำเนิด

1.  สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดมักจะมาจาก กรรมพันธุ์ ซึ่งแก้ไขและป้องกันไม่ได้

2.  เชื้อโรคบางชนิด เช่น ไวรัส อันได้แก่ หัดเยอรมัน อีสุกอีใส ผีดาษ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

ซิฟิลิสหรือที่เรียกว่า “โรคผู้หญิง” ในพ่อแม่อาจถ่ายทอดมายังทารกในครรภ์และทำให้หูพิการได้ (สำหรับโรคหนองในนั้นไม่เชื่อว่าจะทำให้หูพิการ)

3.  การคลอดผิดปกติที่ทารกติดขัด หรือใช้เวลานาน จะทำให้เด็กขาดอ๊อกชิเยน และทำให้เด็กหูพิการได้ในบางราย

4.  เด็กในระยะแรกคลอดที่มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองมาก ๆ เด็กที่คลอดก่อนกำหนดและต้องอยู่ในตู้อบเป็นเวลานาน ๆ ก็มีโอกาสที่จะเป็นคนหูพิการได้เหมือนกัน

5.  ยากินหรือยาฉีดบางชนิดที่แม่ได้รับในขณะตั้งครรภ์ เช่น

ยารักษาโรคไข้จับสั่น (มาเลเรีย) ได้แก่ ควินิน อะเทบริน ยาฉีดรักษาวัณโรค ได้แก่ สเตร๊ปโตมัยซิน ไดไฮโดรสเตร๊ปโตมัยซิน ยารักษากามโรค เช่น คานามัยซิน แก๊บโบรมัยซิน เป็นต้น ยาเหล่านี้หากแม่และทารกแพ้ ก็อาจจะทำให้หูพิการได้

จะรักษาหรือช่วยเหลือเด็กที่ประสาทหูพิการได้อย่างไรบ้าง

วิธีที่ดีที่สุดก็คือช่วยให้เด็กได้ยินโดยใช้เครื่องขยายเสียง (ซึ่งมีลักษณะเป็นกล่องมีสายต่อมายังหู) และหากเด็กนั้นพูดไม่ชัด หรือพูดไม่ได้ด้วย ก็จะต้องทำการฝึกสอนพูดเพิ่มเติมขึ้นอีก

จะให้เด็กใส่เครื่องขยายเสียงได้ตั้งแต่อายุเท่าใด

ใส่ได้ทุกวัย ตั้งแต่อายุต่ำกว่าหนึ่งขวบก็ใส่ได้แล้ว

จะต้องใส่ไปนานเท่าใด

ตามหลักวิชานั้นจะต้องใส่เครื่องตลอดไป แต่ในการปฎิบัติ เด็กอาจจะถอดเครื่องได้เป็นครั้งคราว บางรายอาจจะเปลี่ยนเครื่องเป็นแบบที่มีขนาดเล็กซ่อนไว้หลังใบหู หรือเป็นแบบแว่นตาก็ได้ ทั้งนี้ต้องรอให้เด็กโตก่อน และข้อสำคัญก็คือหูจะต้องไม่เสียมากเกินไป เพรากำลังขยายของเครื่องขนาดเล็กที่กล่าวนี้ไม่แรงเท่าเครื่องชนิดกล่อง

การผ่าตัดดสำหรับโรคประสาทหูพิการนั้นทำไม่ได้ผล ทั้งนี้เพราะตำแหน่งของโรคที่เป็นอยู่ลึกเข้าไปในหูชั้นในสุด

การกินยาและการฝังเข็ม ก็ไม่ปรากฏว่าได้ผลดีแต่อย่างใด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments