เหตุผลที่เด็กไม่มีความเคารพยำเกรง

author   December 28, 2011   Comments Off on เหตุผลที่เด็กไม่มีความเคารพยำเกรง

พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกมีสัมมาคารวะ แต่ไม่ใช่ให้ลูกกลัวจนตัวสั่น พ่อแม่หรือผู้ใหญ่จึงควรทำตัวให้น่าเคารพ ไม่ใช่เอาแต่บังคับขู่เข็ญหรือใช้อำนาจเผด็จการ มิฉะนั้น ภายนอกเด็กอาจแสดงตัวว่าเกรงกลัว แต่ในใจเขาอาจไม่มีความเคารพนับถือเลยก็ได้…

บางครั้ง เด็กเล็กอาจแสดงตัวหยาบคายหรือไม่มีมารยาท แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเขากำลังขาดความเคารพยำเกรง ถ้าเด็กกำลังโกรธจัดและร้องตะโกนออกมาว่า “คุณพ่อ (หรือคุณแม่) โง,!” นั้นอาจเป็นเพียงการระบายอารมณ์ หรือความคับแค้นชั่วคราว ไม่ใช่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆ จังๆ เขาโกรธเขาก็เลย ระบายออกมา เพื่อแสดงว่าเขามีปัญหาอะไรบางอย่างกับพ่อแม่

คุณควรพูดกับลูกดีๆ บอกให้เขารู้ว่าคุณไม่ชอบและไม่สนับสนุนการพูดเช่นนั้น แต่ไม่ควรลงโทษลูก

ที่จริงแล้ว ความไม่เคารพยำเกรง คือ การแสดงท่าทีต่อต้านปฏิเสธการใช้อำนาจของผู้ใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความก้าวร้าวไม่พอใจที่ฝังลึกในใจเด็ก พฤติกรรมต่อต้านเช่นนี้บอกให้รู้ว่าเด็กคนนี้จำเป็นต้องมีวินัยมากขึ้น

ถ้าพ่อแม่สร้างวินัยให้ลูกและลงโทษเขาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ลูกก็จะอยู่ในวินัยระเบียบมากขึ้น เคารพต่อสิทธิและความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ้น

เด็กที่ไม่รู้จักเคารพยำเกรงใครเลยนั้น คือ เด็กที่มีความทุกข์และคับข้องใจ ตัวพ่อแม่เองนั้นแหละที่มักจะเป็นต้นเหตุทำให้เขาไม่พอใจ คุณควรจะค้นหาสาเหตุ ว่าอะไรทำให้ลูกอึดอัดคับข้องใจ ด้วยการสอบถามและพูดคุยคันอย่างเปิดอกและ เคารพความรู้สึกของกันและกัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments