เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีลูกตัวอย่าง

author   December 28, 2011   Comments Off on เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีลูกตัวอย่าง

การเลี้ยงลูกให้ดีดังใจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต่างคนก็ต่างจิตใจกัน พ่ออยากให้น้องมีนิสัยอย่างพี่คนโต แม่กลับอยากให้พี่เก่งเหมือนน้อง ดีเหมือนคนโน้นคนนี้ ฯลฯ เด็กเลยรู้สึกอึดอัด พาลโกรธเด็กที่เป็นตัวอย่างของพ่อแม่ไปด้วย…

ถ้าพ่อแม่รบเร้าให้ลูกทำอย่างนั้นอย่างนี้มากเกินไป หรือจำกัดเสรีภาพ ของเขาอย่างเข้มงวด เด็กอาจกลายเป็นคนหัวอ่อนขนาดหนักไปเลยก็มี!

การจำกัดเสรีภาพอย่างเคร่งครัด เท่ากับปิดกั้นความอยากรู้อยากเห็นของ เด็ก ไม่นานนักเขาจะเห็นว่าการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เขาไม่ควรสนใจ เพื่อจะได้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่

ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กจะเหือดหายไปเพราะต้องอยู่ในโอวาทของ พ่อแม่อย่างสิ้นเชิง เด็กจะไม่กล้าแสดงออก หรือลังเลที่จะทำกิจกรรมใด ๆ จน กว่าจะมีคนขอร้องหรือบอกรายละเอียดของงานให้ทุกอย่าง เขาจึงจะทำได้ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะกลายเป็นคนซึมเฉย งอมืองอเท้า ไม่มีความคิดริเริ่ม ไม่มีพลังจูงใจ ตัวเอง ไม่มีความคิดแปลก ๆ ใหม่ ๆ ไม่มีจินตนาการ พอใจที่จะทำตามความ ต้องการของคนอื่นมากกว่า

และแล้ววันหนึ่ง “ลูกตัวอย่าง” ที่เราเห็นว่าเป็น “เด็กดี” อาจถึงจุดระเบิด ที่เขาทนไม่ได้ เพราะถูกเก็บกดทั้งความคิดและความรู้สึก อาจเปลี่ยนจาก “เด็ก ดี” กลายเป็นเด็กที่น่ากลัวร้ายกาจสำหรับเพื่อนบ้านได้โดยฉับพลัน

ลูกตัวอย่างที่พ่อแม่บางคนชื่นชมว่าเป็นเด็กดี ครูรักว่าเป็นเด็กเรียบร้อย ว่านอนสอนง่าย ไม่เรียกร้องอะไร ควบคุมง่าย ไม่มีปัญหาวุ่นวายมาก แต่บางครั้ง อาจทำให้เด็กคนนั้นตกเป็นเป้าให้คนอื่นไม่พอใจได้ พ่อแม่หรือครูยกเขาเป็น ตัวอย่างบ่อย ๆ เพื่อน ๆ ก็เลยอาจโกรธไม่พอใจเขา ล้อเลียน หรือตัดออกจาก กลุ่มไปเลยก็มี เด็กที่เป็นลูกตัวอย่างจึงอาจมีชีวิตในวัยเด็กที่ไม่มีความสุขนัก ไม่ได้เล่นกับเพื่อน ๆ เพราะถูกกีดกัน เคร่งครัดกับระเบียบจนตัวเองเครียดกับชีวิต ตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโตก็ได้

ขณะที่คุณสอนให้ลูกเชื่อฟังคำสั่งและอยู่ในโอวาทที่ดีของพ่อแม่ครูบา อาจารย์ ก็ควรส่งเสริมให้เขาได้แสดงออกถึงความรู้สึกของเขา ให้เขาทำอะไร ตามความคิดของเขาบ้าง เพื่อที่จะได้พัฒนาทางด้านจิตใจพร้อมกันไปด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments