เมื่อไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

author   July 16, 2011   Comments Off on เมื่อไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ทำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ได้ แม้จะได้ปรึกษาหมอและพยาบาลแล้ว อย่ากังวลหรือเสียใจจนเกินไป ควรให้นมผสม ที่เหมาะสมแก่ลูก โดยเลือกประเภทนมผงดัดแปลงสำหรับทารก ตามอายุ เช่น อายุก่อน 6 เดือน และนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง สำหรับอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี เป็นต้น  ซึ่งต้องผสมนมให้ถูกส่วน ตามฉลาก และต้องรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัดโดยต้มจุกและขวดนมในน้ำสะอาดจนเดือดนาน 10 นาที หรือนึ่งนาน 25 นาที ก่อนใช้ทุกครั้ง เวลาให้นมลูกควรอุ้มขึ้นมาแนบตัว เหมือนท่าทาง การให้นมแม่ เพื่อความอบอุ่น เพิ่มความใกล้ชิดผูกพันกันไม่ควรปล่อยขวดนมคาปากให้ลูกดูดโดยลำพัง เพราะลูกอาจสำลักได้ และไม่ควรให้ลูกดูดขวดนมจนหลับคาขวด เพราะจะทำให้ติดนิสัยเป็นสาเหตุให้ฟันผุได้เมื่อฟันขึ้น

ข้อควรระวัง  ห้ามใช้นมข้นหวานเลี้ยงทารก และเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments