เมื่อเด็กหกล้มหรือได้รับบาดเจ็บผู้ใหญ่ควรทำอย่างไร ?

author   February 8, 2012   Comments Off on เมื่อเด็กหกล้มหรือได้รับบาดเจ็บผู้ใหญ่ควรทำอย่างไร ?

การหกล้มหรือได้รับบาดเจ็บอย่างใดอย่างหนึ่ง เกิดได้ในเด็กทุกคน ในบางครอบครัว เราจะเห็นผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูเด็กตบโต๊ะ ตีกระดาน โดยโทษว่าเป็นผู้ทำให้เด็กเจ็บ ถ้ากระทำในเด็กเล็กๆอายุ 1-2ขวบ และทำอยู่เพียง 2-3 ครั้งก็ยังไม่มีผลเสียอย่างไร เพราะเด็กในวัยนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรนักในเรื่องเหตุผล แต่การกระทำเช่นนั้นไม่ได้ช่วยสร้างเสริมนิสัยเด็ก โดยเฉพาะถ้าใช้อยู่เสมอจนกระทั่งเด็กโตขึ้นก็เท่ากับทำให้เด็กเกิดนิสัยชอบโทษคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมแทนที่จะพิจารณาตนเอง

ทางที่ดีเมื่อเด็กได้รับบาดเจ็บผู้ใหญ่ควรปลอบโยน เห็นใจที่เด็กต้องเจ็บตัวพร้อมกับชี้แจงให้เห็นว่าทำไมจึงเกิดขึ้น คราวหน้าควรจะระวังตัวอย่างไร (แต่ก็มิใช่ซ้ำเติมโดยดุหรือตี เพราะเด็กเจ็บอยู่แล้ว) ทั้งนี้เด็กจะได้เรียนรู้การพิจารณาตนและเหตุการณ์ต่าง ๆ และหาวิธีแก้ไขป้องกันอันเป็นรากฐานสำคัญในการปรับตัวเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments