เมื่อเด็กร้องไห้พ่อแม่ควรทำอย่างไร

author   December 15, 2011   Comments Off on เมื่อเด็กร้องไห้พ่อแม่ควรทำอย่างไร

เด็กร้องไห้กวนใจจะเป็นปัญหาจิ๊บจ๊อย หากพ่อแม่(ข้าใจ สาเหตุ แต่เด็กบางคนก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดเหมือนกัน ไม่ว่า จะอุ้มก็แล้ว ให้นมก็แล้ว จนพ่อแม่เหนื่อยใจ ล้าอย่างนี้ล่ะก้อ ไม่ใช่ธรรมดาเสียแล้ว ส่วนเด็กที่ร้องไห้ไม่เป็นนั้น ยิ่งน่าหนักใจมากขึ้นไปอีก…เฮ้อ…เป็นเด็กนี่ เอาใจพ่อแม่ไม่ถูกเลย จริง ๆ… เด็กมีสัญชาตญาณของการป้องกันตัวเอง การร้องไห้เป็นอาวุธป้องกัน ตัวที่สำคัญสำหรับเด็ก หากเด็กร้องไห้ไม่เป็น พ่อแม่ก็ไม่อาจรู้ได้ว่าแกกำลังมีปัญหา เพราะยังพูดอะไรไม่ได้นั้นเอง สาเหตุที่เด็กร้องไห้นั้น พอสรุปได้เป็น ๔ ข้อ

๑. ร้องไห้เพราะความเบื่อหน่าย เด็กต้องการแรงกระตุ้น ต้องการให คนสนใจ ต้องการให้มีคนสัมผัส กอดจับ อุ้มและพูดด้วย

๒. ร้องไห้เพราะเหนื่อย ง่วงนอน ต้องการให้คนไกว กล่อม หรือต้องการความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หลับไป

๓. เด็กหลายคนร้องเพราะต้องการความพึงพอใจจากการดูด โดยปกติ แล้วความต้องการอันนี้จะได้รับการตอบสนอง เมื่อเด็กได้รับอาหารหรือนม หรือ เมื่อพ่อแม่กล่อมลูกให้หลับหลังจากเด็กดูดนมแล้ว

๔. ร้องเพราะความไม่สบายทางร่างกาย เช่น ร้อนหรือเย็นเกินไป เจ็บ ปวดภายนอก หรืออาจเป็นเจ็บปวดภายในร่างกาย อาการจุกเสียดในท้อง เป็นต้น ในวัยแรกเกิด การร้องไห้คือวิธีที่เด็กทารกส่งสัญญาณให้ผู้ใหญ่รู้ว่าแก กำลังเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ การร้องคือภาษาแรกที่ทารกใช้สื่อ ความหมาย บ่งบอกความต้องการของแกให้คนอื่น หากคุณตอบสนองการร้องไห้ของลูกในระยะแรกเกิดนี้ด้วยดี เด็กก็จะ รู้ว่าโลกนี้ปลอดภัยและให้ความพึงพอใจกับแกได้ เด็กก็จะหยุดร้องได้ง่าย แต่เด็กที่ถูกปล่อยให้ร้องจนเงียบไปเอง อาจเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว ไม่ไว้ใจใคร หรือสิ่งใดในโลก และอาจไม่สนใจโลกภายนอกซึ่งไม่เคยสนองความต้องการของแกเลย พอโตขึ้น เด็กคนนี้อาจเผชิญกับความกดดันต่าง ๆ ต่อไป โดยไม่ยอมรับรู้ความเป็นจริงจากโลกภายนอก หรือปิดกั้นตัวเองอย่างโดดเดี่ยว เรื่องของการปล่อยให้เด็กร้องไห้จนหยุดไปเองนั้น นักวิชาการมีความ เห็นแย้งกันไปคนละทาง พวกหนึ่งสนับสนุนให้ปล่อยเด็กร้องจนหยุดไปเอง ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วย ฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าหากคุณโอ๋อุ้มเด็กขึ้นมาในขณะ ที่แกร้องไห้ เด็กก็จะติดนิสัย คือ ร้องไห้บ่อย ๆ เพื่อให้คุณอุ้ม คุณก็ด้อง อุ้มทุกครั้งที่แกร้อง ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกลับบอกว่า การอุ้มเด็กไม่ทำให้เด็กเสีย นิสัยหรอก ไม่จำเป็นเสมอไป เพราะการตอบสนองความต้องการของเด็กนั้น จะทำให้ความต้องการหมดไปได้ และหันไปสนใจเรื่่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพัฒนาการ ทางร่างกายและจิตใจตามวัยของแกต่อไป เวลาเด็กร้องไห้ พ่อแม่ควรให้ความสนใจทันที และหาสาเหตุที่แท้จริง ที่ทำให้เด็กร้อง ไม่ควรปล่อยให้แกร้องจนเงียบไปเอง เพราะเด็กบางคนร้องไห้ เป็นชั่วโมงก็มี มันคงเป็นสิ่งที่ทรมานจิตใจเด็กน่าดูเหมือนกัน เด็กบางคนร้องไห้พรํ่าเพรื่อ จนคุณไม่สามารถหาวิธีแก้ไขได้ จะทำอย่างไร ๆ ก็ไม่หยุดร้อง หากเกิดกรณีเช่นนี้ พ่อแม่ก็ยิ่งเครียด กระวนกระวายใจ และหงุดหงิดอารมณ์เสีย อารมณ์นี้จะสื่อไปถึงลูกอีกทีหนึ่ง ทำให้ทุกอย่างยิ่ง เลวร้ายลงไปกว่าเดิม หากเด็กร้องไห้ไม่หยุด สาเหตุอาจเป็นเพราะเกิดอาการจุกเสียดในท้อง เจ็บปวดอย่างรุนแรง นมยี่ห้อที่แกกินนั้นอาจไม่ถูกกับระบบย่อยอาหาร อาจเกิด ก๊าซในกระเพาะอาหาร ก๊าซนี้มีความดันสูงทำให้รู้สึกปวดท้อง เมื่อระบบย่อย อาหารของเด็กเริ่มเข้าที่แล้ว อาการเหล่านี้จะค่อยๆ หายไปเอง แต่ถ้ายังมีอาการจุกเสียดอยู่อีก ต้องรีบพาไปหาหมอ ซึ่งหมออาจแนะนำ ให้เปลี่ยนยี่ห้อนมที่ใช้อยู่ก็ได้ หรือให้การรักษาตามแต่อาการที่แท้จริงของเด็ก ถึงแม้การอุ้มลูกตัวน้อยของคุณ ไม่ช่วยให้แกหยุดร้องได้ คุณก็ยังควร อุ้มแกอย่างน้อยเป็นการให้ความสบาย อบอุ่นแก่ร่างกายของเด็ก ให้ความใกล้ชิด และความรักจากอ้อมกอดอันอบอุ่นของคุณ เด็กที่โตหน่อย แต่ยังร้องไห้โยเยบ่อย ๆ อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกให้ พ่อแม่รู้ก็ได้ว่า เขาต้องการพ่อแม่ ต้องการให้พ่อแม่สนใจ คุณควรสนับสนุน ให้เด็กได้พูดแสดงความรู้สึกในใจของเขาออกมา หากเด็กถูกบีบกดให้กลั้นนํ้าตาไว้มาก ๆ เขาอาจเป็นเด็กเก็บกด ไม แสดงอารมณ์ให้ใครเห็น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตัวเด็กเลย การเก็บกดอารมณ์และความรู้สึกไว้ในใจคนเดียว อาจทำให้เกิดความ เกลียดในจิตใจได้ในภายหลัง ซึ่งบางครั้งความตึงเครียดเหล่านี้อาจก่อให้เกิด อาการเจ็บป่วยทางร่างกายขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตาม การพูดระบายอารมณ์อย่างเดียวนั้นอาจยังไม่เพียงพอ คุณต้องช่วยให้เด็กรู้จักกล้าเผชิญกับปัญหาที่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางลบด้วย เพื่อให้เด็กรู้จักแก้ไขปัญหากดดันในชีวิตได้ด้วยตัวเขาเองบ้าง ไม่งั้นเด็กจะกลายเป็นคน “ขึ้แย” จนกระทั่งโต และขาดความเข้มแข็ง เมื่อเป็นผู้ใหญ่ ‘‘อ่อนโยน แต่อย่าอ่อนแอ เข้มแข็ง แต่ไม่ใช่แข็งกระด้าง”

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments