เมื่อเด็กรู้สึกว่าถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง

author   December 22, 2011   Comments Off on เมื่อเด็กรู้สึกว่าถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง

เด็กที่คิดว่าพ่อแม่ปฏิเสธหรือทอดทิ้งเขา มักจะน้อยเนื้อต่ำใจและไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองก็ได้ บางครั้ง ความคิดเช่นนี้ของเด็กอาจตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริง แต่บางครั้ง เด็กก็คิดไปเอง เราควรแก้ปัญหานี้อย่างไร

การที่เด็กคิดว่าตัวเองถูกปฏิเสธ นั่นคือเด็กถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง พ่อแม่ไม่ยอมรับ ไม่สนใจไยดี หรือ ไม่รับรู้เรื่องของเขาเลย

เด็กบางคนเมื่อถูกลงโทษอย่างรุนแรง จะรู้สึกทันทีว่าเขาถูกปฏิเสธ พ่อแม่ไม่รักเขา การถูกจำกัดขอบเขตให้อยู่กับที่เฉยๆ ถูกบังคับด้วยระเบียบเข้มงวด หรือถูกปล่อยปละละเลยให้อยู่ตามลำพัง เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองถูกปฏิเสธ หรือพ่อแม่ทอดทิ้งได้ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม เด็กทารกส่วนใหญ่มักมีความรู้สึกว่าถูกพ่อแม่ทอดทิ้งเป็นครั้งคราวอยู่เสมอ แต่ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงนัก บางครั้ง พ่อแม่เพียงแต่ออกไปข้างนอกเพื่อรับประทานอาหารค่ำ โดยทิ้งลูกไว้กับคนอื่น ก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ทอดทิ้งเด็ก หรือไม่ยอมรับโดยสิ้นเชิง

เวลาที่มีน้องคนใหม่ คนเป็นพี่ก็ต้องรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งอยู่เป็นธรรมดา เมื่อเห็นพ่อแม่ให้เวลาและเอาใจใส่น้องมากกว่า

พ่อแม่ที่หย่าร้างแยกทางกัน ลูกจะมองพ่อหรือแม่ที่แยกจากไปว่า ทอดทิ้งเขา เวลาพ่อหรือแม่เสียชีวิต ลูกจะรู้สึกว่าพ่อหรือแม่ที่ตายไปนั้นทอดทิ้งเขาไป เพราะไม่รักเขาอีกแล้ว

เหตุผลที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าถูกปฏิเสธนั้น บางครั้งก็ซับซ้อนจนมองไม่ออก ทั้งที่พ่อแม่ก็ยืนยันว่ารักลูกมากที่สุด และได้ให้สิ่งที่ดีทุกอย่างแก่ลูกแล้วก็ตาม แต่ถ้าสิ่งที่พ่อแม่ให้กับลูกนั้นเป็นเพียงความสุขทางกาย กินดีอยู่ดี มีวัตถุพรั่งพร้อมสะดวกสบายทุกอย่าง แต่ก็ไม่ค่อยได้เจอหน้าลูก ไม่ค่อยเล่นกับลูก ไม่ค่อยสนใจการกระทำของเขา ไม่ยิ้มหัวด้วย ไม่ค่อยมีโอกาสได้ชมเชย หรือยอมรับความสามารถของเด็กเลย อย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ลูกจะรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง

ไม่ว่าพ่อแม่จะอ้างเหตุผลอย่างไรก็ตาม หากยังเห็นว่าลูกเป็นภาระที่หนักอึ้ง หรือเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวผิดหวัง ลูกก็จะรู้สึกว่าตัวเองถูกปฏิเสธทันที

ความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ ด้วยการชมเชยและให้กำลังใจลูก  แสดงให้เขาเห็นว่าคุณรักและเป็นห่วงเขาตลอดเวลา หรอืแสดงความสนใจต่อความคิด ความรู้สึก และการกระทำของเขาที่อยากมีส่วนร่วมกับคุณ และพยายามให้เวลากับลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

หากทำทุกอย่างแล้ว ลูกยังรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง ถูกปฏิเสธ และไม่พอใจอย่างรุนแรง คุณก็ควรปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาให้ช่วยแก้ปัญหาให้ อย่าได้นิ่งนอนใจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments