เมื่อลูกเป็นต่อมทอนซิลอักเสบ

author   February 16, 2012   Comments Off on เมื่อลูกเป็นต่อมทอนซิลอักเสบ

คออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบ (pharyngitis, Tonsillitis)

คำที่ใช้เรียกชื่อโรคนี้ แยกกับ โรคหวัด ได้ยาก เพราะเวลาที่เด็กเป็นหวัด คอและ ต่อมทอนซิล ก็มักจะมีการอักเสบร่วมไปด้วย เพราะฉะนั้นพ่อแม่บางคนจึงมาบ่นให้ฟังว่า “ลูก ไม่สบายทีไร หมอบอกว่าคออักเสบทุกที”

แต่ทั้งคอและต่อมทอนซิลนั้น ก็อาจเกิดอักเสบขึ้นมาโดยมีสาเหตุจากเชื้อโรคอย่างอื่น นอกเหนือจากเชื้อไวรัสได้เหมือนกัน ได้แก่เชื้อประเภทแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อชนิดนี้ถือว่ามีความรุนแรงกว่าเชื้อไวรัสในกรณีนี้ เพราะมักจะทำให้มีการอักเสบมากกว่า ไข้สูงกว่าและอาจมีโรคที่รุนแรงแทรกในระยะหลังได้

การติดต่อและการป้องกัน เช่นเดียวกับไข้หวัด

วัคซีน ไม่มี

การดูแลรักษา

นอกจากปฎิบัติเช่นเดียวกับไข้หวัดแล้ว แพทย์อาจจะให้ยาฆ่าเชื้อ (ยาปฏิชีวนะ antibiotic) ด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments