เมื่อลูกปัสสาวะรดที่นอน

author   February 8, 2012   Comments Off on เมื่อลูกปัสสาวะรดที่นอน

ถือว่าผิดปกติต่อเมื่อเด็กปัสสาวะรดที่นอนติดต่อกันนาน ๆ หลังจากอายุ 4-5 ขวบไป แล้ว เพราะเด็กในวัยนี้ควรควบคุมการขับถ่ายได้แล้ว

สาเหตุของการปัสสาวะรดที่นอนมีหลายประการ เช่น อาจเกิดจากพ่อแม่มิได้หดให้เด็กควบคุมการขับถ่ายตั้งแต่เล็ก ๆ หรือในทางตรงกันข้ามบางรายอาจเกิดจากการหัดที่เข้มงวดจนเกินไปเด็กเลยต่อต้าน มีไม่น้อยรายที่เกิดจากความกังวลเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ ในครอบครัว หรือในโรงเรียน

และเนื่องจากมีโรคทางกายหลายโรคที่ทำให้เด็กปัสสาวะรดที่นอนได้ จึงควรตรวจร่างกายและปัสสาวะด้วย เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไป วิธีแก้ไขขึ้นอยู่กับสาเหตุ

การป้องกันก็คือ พ่อแม่ควรหัดการขับถ่ายของเด็กเมื่อถึงเวลาอันสมควร คือราว ๆ อายุ 1 ½  – 2 ขวบ และใช้วิธีที่นุ่มนวลแต่หนักแน่น มิใช่ขู่บังคับจนเกินไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments