เมื่อลูกของคุณเริ่มอิจฉาน้อง

author   February 8, 2012   Comments Off on เมื่อลูกของคุณเริ่มอิจฉาน้อง

เด็กเล็ก ๆ แม้อายุเพียง 1 -2 ขวบก็รู้สึกอิจฉาเป็นแล้ว

เมื่อแม่มีน้องใหม่ ความสนใจและความรักที่ให้กับเด็กผู้พี่ย่อมถูกแบ่งปันไปให้น้อง เป็นธรรมดา เด็กจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงนี้และเริ่มมีความอิจฉา ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นได้ในเด็กแทบทุกคนและถือว่าเป็นความรู้สึกปกติ ไม่แสดงว่าเด็กไม่ดีหรือกระทำผิด สิ่งสำคัญก็คือการที่แม่จะสอนให้ลูกหาทางออกให้แก่ความรู้สึกของตน

แม่ควรเตรียมหาทางออกให้ลูกตั้งแต่เริ่มทราบว่าจะมีน้อง โดยให้คุ้นเคยกับครรภ์แม่ที่โตขึ้นและมีน้องอยู่ข้างใน ให้เล่นตุ๊กตาแทนน้อง คุยถึงความเป็นพี่เป็นน้อง การเล่นสนุกกับน้อง เมื่อน้องโตขึ้น ให้โอกาสเด็กพูดถึงความรู้สึกของตนหรือแสดงออกในเรื่องการมีน้อง

เมื่อแม่ไปคลอดก็ควรให้เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ที่สามารถให้ความอบอุ่นแก่เด็กได้ พียงพอ พ่อควรใกล้ชิดกับเด็กมากขึ้นในระยะนั้น การเตรียมของให้น้องใหม่ก็ไม่ควรลืมที่จะจดข้าวของบางอย่างให้พี่บ้าง เมื่อน้องเกิดแล้ว แม่ควรให้เด็กมีส่วนในการช่วยดูแลน้อง เช่น ให้ช่วยหยิบผ้าอ้อม และให้ได้จับตัวน้องเล่นบ้าง เด็กบางคนอาจรังแกน้องโดยตีหรือหยิก ถ้าแม่เห็นก็ไม่ควรดุหรือตีแรง ๆ แต่ควรห้ามและชี้แจงด้วยเหตุผลให้ความสนใจและปลอบใจเด็กว่า แม่ยังรักเหมือนเดิม เมื่อลูกตัวเล็ก ๆ เท่าน้องแม่ก็เลี้ยงดูแบบเดียวกัน

ความอิจฉาน้องนี้จะค่อย ๆ หายไปหรือแปรรูปไปในทางที่ดีถ้าแม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ช่วย เหลือเด็กให้ถูกวิธี ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการแก้ไขความรู้สึกหรืออารมณ์ของเด็กในอนาคต ให้รู้จักแบ่งปันความรักจากผู้อื่นและรู้จักการให้ผู้อื่นด้วย แต่ถ้าความรู้สึกนี้ยังติดตัวเด็กอยู่ก็อาจทำให้ทนต่อการแข่งขันไม่ได้มีความอิจฉารุนแรงเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้ว ซึ่งจะเป็นการบั่นทอนสุขภาพจิตได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments