เมื่อมีอาการเช่นนี้หลังคลอดบุตร

author   June 29, 2011   Comments Off on เมื่อมีอาการเช่นนี้หลังคลอดบุตร

คุณผู้หญิงที่รู้สึกตัวว่ามีความเฉื่อยเนือย อ่อนเพลีย ทำอะไรเชื่องช้า ถ้าหากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นหลังตกเลือดมากขณะคลอดบุตรแล้วละก็ ลองสำรวจตัวเองว่ามีหน้าตาบวมฉุ ๆ และแลดูซีดเซียวหรือไม่

ถ้ามี  ก็ขอถามเพิ่มอีกข้อหนึ่งว่า หลังคลอดบุตรแล้ว ไม่มีประจำเดือนมาเลยใช่ไหม? ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงวัยที่จะหมดประจำเดือน(มีอายุมากกว่า 45-50 ปีขึ้นไป)

ถ้าใช่  ก็ชวนให้สงสัยว่า คุณกำลังเป็น โรคชีแฮน (SHEEHAN’S SYNDROM) เสียแล้วละ

โรคนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีความผิดปกติของฮอร์โมนภายในร่างกาย พบภายหลังการตกเลือดอย่างมากขณะคลอดบุตร บางคนอาจสลบไสลหลังคลอดไปเลย

ต่อมา เมื่อช่วยให้เป็นปกติขึ้นมาแล้ว ต่อมฮอร์โมนใต้สมองจะเสียไปบางส่วน จนสร้างฮอร์โมนน้อยกว่าปกติ ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองจะมีหน้าที่สำคัญ ๆ คือ กระตุ้นให้ต่อมธัยรอยด์ ต่อมหมวกไต และรังไข่ สร้างฮอร์โมนเพื่อให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ

เมื่อฮอร์โมนที่ต่อมใต้สมองทำงานน้อยกว่าปกติ ต่อมธัยรอยด์ ต่อมหมวกไตและรังไข่ก็ทำงานไม่ได้เต็มที่ ผลิตฮอร์โมนที่จำเป็นต่อร่างกายน้อยกว่าที่ควร และรังไข่ก็ไม่ผลิตไข่(ประจำเดือนจึงไม่มี)

ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ จึงทำให้คนไข้มีอาการ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

การรักษา

แพทย์จะให้ฮอร์โมนทีละหลาย ๆ ชนิด เช่น ฮอร์โมนของต่อมธัยรอยด์ เพร็ดนิโซโลน ก็อาจช่วยให้ร่างกายมีความกะปรี้กะเปร่า มีเรี่ยวแรง สามารถทำงานได้เหมือนปกติ ซึ่งคนไข้ควรจะกินยาไปตลอดชีวิต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments