เมื่อฉีดวัคซีนแล้วเด็กจะมีอาการอย่างไร

author   February 8, 2012   Comments Off on เมื่อฉีดวัคซีนแล้วเด็กจะมีอาการอย่างไร

บีซีจี ป้องกันวัณโรค

หลังจากฉีดวัคซีนนี้ ประมาณ 1 เดือนต่อมาจุดที่ถูกฉีดยาจะเป็นตุ่มเล็ก ๆ สี ค่อนข้างแดงบางครั้งมีหัวขาวคล้ายหนอง บิดามารดามักเข้าใจว่าเป็นฝี เพราะระยะห่างจากวันที่ฉีดมากจนจำไม่ได้ ตุ่มที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากตัวยา จะพบในเด็กที่ฉีดเกือบทุกคน โดยปกติจะแห้งหายไปเอง ถึงแม้บางรายจะใช้เวลาเป็นเดือน ๆ มีบางรายที่ตุ่มกลับโตขึ้นเป็นเหมือนฝีขนาดใหญ่และอาจแตกมีหนองซึมออกมา ลักษณะเช่นนี้อาจเกิดเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียง กับจุดที่ฉีดก็ได้ ถ้าแผลมีขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนองเรื้อรังควรพาไปปรึกษาแพทย์

ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก ไทฟอยด์ อหิวาต์

หลังฉีดอาจมีไข้ได้บ้าง ส่วนมากไม่เกิน 12-24 ชั่วโมง เด็กบางคนอาจไม่มีไข้เลย

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม

บางครั้งจะมีไข้ภายหลังจากฉีดไปแล้วประมาณ 1 อาทิตย์ และอาจจะมีผื่นขึ้นเล็กน้อย ร่วมไปด้วย แต่ถ้าไข้หรือผื่นเป็นมากหรือหลายวัน ควรปรึกษาแพทย์ เพราะอาจเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้

กินวัคซีนโปลิโอ

ไม่มีอาการหลังกิน

ปลูกฝี

อาจจะมีไข้ในช่วงระยะที่ฝีขึ้น (ประมาณวันที่ 4-8 ฝีจะเริ่มขึ้น)ไม่ห้ามอาหาร หรือของแสลงอย่างใด แต่ควรระวังไม่ให้เด็กเกา เพราะหนองอาจติดเล็บไปขึ้นที่ผิวหนังส่วนอื่น เด็กที่มีโรคผิวหนังเป็นแบบโรคแพ้และคันหรือมีผื่นขึ้นตามตัวมาก ๆ ยังไม่ควรปลูกฝี เพราะอาจเป็นอันตรายได้ ควรรอจนกว่าผื่นจะยุบเสียก่อน ถ้าเด็กกินยารักษาโรคอะไรอยู่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนปลูกฝีด้วย

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ ห้ามปลูกฝีหรือฉีดวัคซีนที่เป็นเชื้อไวรัสทุกชนิด (นอกจากแพทย์จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป)

การพาลูกไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขกาพ และรับการฉีดวัคซีน

ถ้าลูกของคุณสบายดี และไม่มีความผิดปกติอย่างใด หลังคลอดควรพาไปตรวจสุขภาพเมื่อทารกอายุได้ 1 เดือน เพราะถึงแม้ว่าเด็กจะได้รับการตรวจสุขภาพแล้วเมื่อแรกคลอด แต่ก็อาจจะมีความผิดปกติบางอย่าง เช่นความผิดปกติของหัวใจ ที่อาจจะยังไม่แสดงออกให้ทราบ ทันทีหลังคลอด

ต่อไป กำหนดที่ต้องพาไปตรวจสุขภาพ แพทย์จะนัดตามตารางการให้วัคชีน เพื่อที่จะได้ปฎิบัติไปพร้อมกัน

เมื่อลูกของคุณโตเกินวัยที่จะต้องไปฉีดวัคชีนบ่อย ๆ ก็ควรให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง

ในการไปหาหมอแต่ละครั้ง คุณควรถือเป็นโอกาสที่จะได้ปรึกษา หากมีความผิดปกติในการเลี้ยงดู การเจริญเติบโตหรือพฤติกรรมของเด็กอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย

ขอแนะนำให้มีสมุดสำหรับบันทึกการเจริญเติบโต การฉีดวัคซีนป้องกันโรคและ ประวัติการเจ็บป่วยต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของลูกคุณต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments