เพศศึกษา:ความสนใจเรื่องเพศของลูก

author   February 8, 2012   Comments Off on เพศศึกษา:ความสนใจเรื่องเพศของลูก

มีเด็กในวัย 2-3 ขวบ มากรายที่สนใจและจับต้องอวัยวะเพศของตนเล่น โดยทั่วไป ไม่ถือว่าผิดปกตินอกจากจะทำเช่นนั้นบ่อยเกินไปหรือทำอยู่เกือบตลอดเวลา ในบางรายผู้เลี้ยงดู หรือเด็กโต ๆ อาจจะกระตุ้นเด็กโดยไม่รู้ตัว เช่นโดยการทำความสะอาดหรือจับต้องบริเวณนี้มากเกินไป เด็กจะเกิดความรู้สึกพอใจจากการสัมผัสได้

การเล่นอวัยวะเพศที่ผิดปกติมักจะพบในเด็กที่รู้สึกเหงา หรือขาดความอบอุ่น พ่อแม่บางรายอาจจะคิดว่าตนให้ความอบอุ่นแก่ลูกพอเพียงแล้ว แต่อย่าลืมว่าบางครั้งสิ่งที่คุณให้เด็กอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เด็กต้องการก็เป็นได้ ส่วนมากจะพบในเด็กที่ไม่ได้รับความสุขจากผู้ที่อยู่รอบตัว จึงหันมาสนใจและหาความพอใจจากตนเอง

เคยมีผู้ปกครองหลายท่านมาปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดเผยในเรื่องเพศแก่เด็ก บางรายถึงกับเชื่อว่าการให้ลูก ๆ อาบน้ำพร้อมกับพ่อแม่จะทำให้เด็กคุ้นเคยกับเรื่องเพศ จะได้ไม่สนใจ มากเกินไปเวลาโตขึ้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะกลับจะเป็นการกระตุ้นเด็กในเรื่องเพศในวัยที่ไม่เหมาะสมและอาจทำให้เด็กหมกมุ่นมากเกินไป ทั้งนี้จำเป็นต้องนึกถึงขนมธรรมเนียม วัฒนธรรมของประเทศเราด้วย ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กถ้าใช้หลักทางสายกลางไว้ก็คงไม่มีปัญหา

เพศศึกษา (sex education)

เป็นสิ่งจำเป็น แต่ควรให้เหมาะกับวัย

เมื่อเด็กเล็ก ๆ ถามว่า “น้องมาจากไหน” พ่อแม่ที่อาจจะตอบว่า ‘‘มาจากท้องแม่” ซึ่งเด็กก็มักจะพอใจแล้ว เด็กที่โตกว่านั้นสงสัยว่า “น้องออกมาทางไหน ” พ่อแม่อาจจะคุยกับเด็กก่อนว่าเขามีความคิดอย่างไร เด็กอาจจะตอบตนเองจากที่เคยได้ยินหรือได้เห็นมาจากประสบการณของเขาก็ได้ เช่น บางคนที่บอกว่า “ออกมาทางสะดือ” “ออกทางหน้าท้อง” และก็ดูพอใจ พ่อแม่อาจจะไม่ค้านเพราะคงไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายให้ละเอียดกว่านั้น

เมื่อเด็กค่อย ๆ โตขึ้นถึง 7-8-9 ขวบ ที่จะเริ่มสังเกตและได้เรียนรู้ถึงการสืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ไปทีละน้อย ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น ในระยะนี้พ่อแม่จะช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ว่า “ลูกคลอดออกจากท้องแม่โดยมีช่องทางโดยเฉพาะ” เด็กบางคนจะมาบอกพ่อแม่เองว่าตน เคยเห็นลูกแมวลูกหมา “ออกทางก้นของแม่” ที่อาจชี้แจงให้เด็กฟังว่ามีช่องทางแบบเดียวกันก็ได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments