เด็กวัยรุ่นผิดนัดอยู่เสมอ

author   May 14, 2014   Comments Off on เด็กวัยรุ่นผิดนัดอยู่เสมอ

ผิดนัด
ถาม ลูกสาวของเราเมื่อมีนัดมักจะมาสายเสมอ! เมื่อแกนัดพบกับเราหรือกับพวกเพื่อนๆ ของแกก็เช่นเดียวกัน แกอาจจะทำให้เราต้องรอคอยถึงครึ่งชั่วโมงหรือนานกว่านั้น พวกเราทุกคนเกิดความรำคาญมากเกี่ยวกับการกระทำของแก เราควรจะทำอย่างไรดีกับการที่แกไม่รักษาเวลานัดเช่นนี้?

ตอบ ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะฅต้องไปกล้ำกลืนอยู่กับพฤติกรรมของลูกสาวของคุณ การที่ต้องไปอดทนกับการที่แกมาสายอยู่เสมอ และยอมให้แกอ้างโน่นอ้างนี่อยู่เสมอ ก็เหมือนกับคุณยอมรับหรือมองข้ามพฤติกรรมของแกไป ไม่ว่าแกจะยกเหตุผลมาอ้างอย่างไร ข้อเท็จจริงที่เห็นๆ กันอยู่ก็คือการที่แกมาสายหรือไม่รักษาเวลา ทำให้คนอื่นรู้สึกรำคาญใจและไม่สบายใจในการรอคอยด้วย

ตราบใดที่ลูกสาวของคุณยังรอดตัวไปได้จากการมาสาย และไม่ได้รับการว่ากล่าวตักเตือนใดๆ เหมือนการทำโทษ แกก็จะไม่เคารพกฎเกณฑ์ และแกก็จะไม่มีทางได้เรียนรู้ถึงรูปแบบของการปฏิบัติตนที่จะเป็นทางสร้างสรรค์สำหรับแกในตลอดชีวิตของแกได้เลย ดังนั้นถาแกไม่ได้มาตรงเวลาสำหรับกิจกรรมบางอย่างที่สำคัญ แกก็ควรจะถูกตัดออกจากกิจกรรมนั้นไปเสีย ถ้าแกกลับมาบ้านไม่ตรงเวลาเมื่อจะพาครอบครัว ไปดูภาพยนตร์แล้ว ก็ขอให้ไปได้เลยโดยไม่ต้องรอแก ถ้าแกกลับมาบ้านไม่ตรงเวลารับประทานอาหาร อย่าไปมัวรอแกอยู่ หรืออุ่นกับข้าวไว้สำหรับแกแต่ปล่อยให้แกรับประทานอาหารที่เหลืออยู่เอง ถ้าเพื่อนๆ ของแกบอกให้แกรู้ว่าพวกเขาจะรอแกเพียงครู่เดียวไม่นานนัก และจะไปทันที่โดยไม่มีแกถ้าหากแกมาไม่ตรงเวลา ไม่ช้าไม่นานการทำตัวมาสายหรือไม่ตรงเวลาของแกก็จะกลายเป็นความไม่สะดวกสำหรับแกเองมากกว่าจะเป็นความไม่สะดวกของผู้อื่น ในที่สุดแกก็จะได้เรียนรู้บท เรียนที่จะทำให้เวลาที่เหลือในชีวิตของแกเป็นเวลาที่สุขสบาย และไม่ใช่เรื่องลำบากได้เอง

ที่มา:ดร.ลี  ซอลค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments