เด็กปัญญาอ่อน

author   December 22, 2011   Comments Off on เด็กปัญญาอ่อน

เด็กปัญญาอ่อนคือเด็กที่มีการพัฒนาทางสติปัญญาช้ากว่าคนธรรมดา หรือหยุดการพัฒนาเมื่อถึงระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่า เด็กที่มีการพัฒนาช้ากว่าปกติ จะเป็นเด็กปัญญาอ่อนเสมอไป

เด็กที่มีการพัฒนาช้า ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กปัญญาอ่อนเสมอไป เด็กแต่ละคนมีคุณสมบัติเฉพาะตัว จึงเติบโตมีพัฒนาการเร็วช้าไม่เหมือนกัน

เด็กบางคนอาจเดินได้ก่อนเด็กอื่น แต่กลับพูดได้ช้ากว่า ตราบใดที่ลูกของคุณสามารถผ่านขั้นตอนของการพัฒนาแต่ละช่วง ได้แก่ การรู้จักยกศีรษะขึ้น เอื้อมมือจับสิ่งของต่างๆ ตอบสนองต่อการแสดงออกทางใบหน้า นั่ง ยืน เดิน และพูดได้มากหรือน้อยกว่าตามระยะเวลาที่กำหนดโดยเฉลี่ยก็ตาม ก็ไม่มีอะไรน่าวิตกแต่อย่างใด เพราะลูกของคุณปกติทุกอย่าง

แต่ถ้าพัฒนาการดังกล่าวเป็นไปอย่างเชื่องช้าจน ผิดปกติ อย่างเห็นได้ชัด ก็ควรปรึกษาแพทย์ และถ้าพบว่าเป็นเด็กปัญญาอ่อนจริง ก็ต้องหาทางบำบัดรักษาต่อไป

ถ้าคุณมีลูกหลายคน และมีคนใดคนหนึ่งเกิดเป็นเด็กปัญญาอ่อน คุณควรพูดถึงข้อจำกัดของคนที่ปัญญาอ่อนให้ลูกคนอื่นๆ เข้าใจอย่างเปิดเผย  การทำเป็นไม่สนใจ ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ มีแต่จะทำให้ลูกคนอื่นๆ สับสน หรือไม่สบายใจ พวกเขาอาจคิดเอาเองว่าเป็นเพราะคุณอับอาย จึงไม่ยอมพูดถึงก็ได้

จงอธิบายความจริงให้ลูกรู้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา คุณต้องพร้อมที่จะตอบคำถามใดๆ ที่ลูกอาจจะถามและพร้อมที่จะช่วยเขาแก้ปัญหาด้วย

เด็กปัญญาอ่อนจำเป็นต้องได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ จนคุณอาจถูกต่อว่าจากลูกคนอื่น ๆ หรือไม่พวกเขาก็แสดงท่าทีไม่พอใจออกมาเป็นครั้งคราว เพราไม่ได้รับความสนใจจากคุณอย่างเท่าเทียมกัน พวกเขาอาจหันไปล้อเลียนลูกคนที่ปัญญาอ่อนก็ได้

ไม่ผิดหรอกที่คุณจะให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษกับลูกปัญญาอ่อน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจลูกคนอื่นๆ ซึ่งอาจรู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้ง คุณควรสนใจพวกเขาเป็นพิเศษบ้างเป็นครั้งคราวในเวลาที่เขาไม่ได้เรียกร้องความสนใจ  เพราะถ้าคุณสนใจพวกเขาเฉพาะในเวลาประท้วงหรือเรียกร้องขึ้นมาแล้ว พวกเขาอาจจะประท้วงโวยวายกันบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย

การให้ความสนใจกับลูกทุกคนตามที่เขาต้องการ จะช่วยให้พวกเขาพอใจและมีความสัมพันธ์กับลูกที่เป็นปัญญาอ่อนในทางที่ดีขึ้นด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments