เด็กติดผ้าห่มผ้าอ้อมหรือตุ๊กตาเก่า ๆ

author   February 8, 2012   Comments Off on เด็กติดผ้าห่มผ้าอ้อมหรือตุ๊กตาเก่า ๆ

ในเด็กบางคนอายุระหว่าง 2 ½  – 3 ½ ขวบ อาจมีอาการเหล่านี้ ทั้งนี้ไม่ถือว่าผิดปกติแต่อย่างใด สิ่งของเหล่านี้เด็กยึดไว้เป็นหลักประกันความมั่นคงทางใจ(transitional object)

ในระยะที่เด็กเริ่มแยกจากแม่ไปสู่ความเป็นตัวของตัวเอง

พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูควรตระหนักว่าเด็กยังอาลัยอาวรณ์ในความเป็นทารกอยู่ จึงควรให้ความอบอุ่นที่พอเหมาะ ยอมให้เด็กติดสิ่งของเหล่านี้ได้ในขอบเขตจำกัด เช่น ในบ้าน หรือ เวลาจะนอนเท่านั้น ไม่ควรยอมให้นำไปโรงเรียนหรือนำไปนอกบ้านด้วย ควรค่อย ๆ แยกสิ่งของออกจากเด็กโดยอาจหาของใหม่มาแทน เช่น ของเล่นบางอย่างที่เด็กชอบก็จะช่วยให้เด็ก ค่อย ๆ เลิกไปเอง

การติดสิ่งของนี้ ถ้าพบในเด็กโตกว่า 5-6 ขวบ ถือว่าเป็นความผิดปกติแสดงถึงจิตใจ ที่อ่อนแอไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ต้องพึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของความมั่นใจในวัยเด็กมาก่อน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments