เด็กกับงานในบ้าน

author   May 30, 2014   Comments Off on เด็กกับงานในบ้าน

ทำงานบ้าน
ถาม  ลูกสาวสามคนของเราอายุ ๑๓, ๙ และ ๗ ปี ตามลำดับ เราได้ให้งานบ้านบางอย่างสำหรับแต่ละคนทำทุกวัน อย่างเช่นล้างชาม จัดโต๊ะ และช่วยทำงานอื่นๆ ในบ้าน แต่ระยะหลังๆ มานี้พวกแกบอกว่าดิฉันให้พวกแกทำงานมากเกินไป ทำให้พวกแกไม่มีเวลาเล่นและสังสรรค์กับเพื่อนฝูง คุณคิดว่าแกยังเล็กเกินไปที่จะรับผิดชอบงานเหล่านี้ได้หรือเปล่าคะ พวกแกถูกไหมเมื่อพวกแกบอกว่าดิฉันเรียกร้องจากพวกแกมากเกินไป ?

ตอบ ไม่หรอกครับ ผมคิดว่าแกไม่ได้เล็กเกินไปจนทำงานเหล่านี้ไม่ได้ แต่พวกแกอาจจะพูดถูกก็ได้ที่พวกแกบอกว่าคุณเรียกร้องจากพวกแกมากเกินไป ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือเด็กต้องมีส่วนร่วมสำหรับความรับผิดชอบในครอบครัวเพื่อพัฒนาความรู้สึกว่าแกมีความสามารถขึ้นมาพร้อมๆ กับการได้รับความรู้สึกว่ามีความสำคัญภายในหน่วยครอบครัว อย่างไรก็ตาม ถ้างานเหล่านี้ไปแทรกแซงสิ่งอื่นๆ ที่ลูกสาวซึ่งกำลังเติบโจของคุณรู้สึกว่าสำคัญเหมือนกัน คุณก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์เสียใหม่ อาจจะเป็นไปได้ที่พวกแกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะของพัฒนาการที่ความต้องการที่จะอยู่กับเพื่อนฝูงมีความสำคัญกว่าก็ได้

ผมขอแนะนำให้คุณพูดถึงเรื่องนี้กับพวกแกอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา คุณควรเคารพความรู้สึกของพวกแกและพิจารณาความไม่พอใจของพวกแกอย่างจริงจัง จงบอกให้พวกแกทราบว่าคุณไม่ต้องการจะ “เอาเปรียบ” พวกแกหรือสร้างภาระให้กับพวกแกโดยไม่เป็นธรรม ขณะเดียวกันทุกคนในครอบครัวมีบทบาทที่จะต้องแสดงในการบำรุงรักษาบ้านของตน จงค้นให้พบว่าลูกสาวของคุณมีทางเลือกอื่นที่จะเสนอแนะอย่างไรบ้าง และพยายามหาทางทำให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นการประนีประนอมกันขึ้นมาสักอย่าง คุณอาจจะแปลกใจที่พบว่าการดัดแปลงแก้ไขของพวกแกที่เสนอมานั้นสมเหตุสมผล และคุณยอมรับได้

สิ่งสำคัญก็คือพ่อแม่ต้องมีความยืดหยุ่นและใจกว้างพอที่จะพิจารณาข้อเสนอของลูกของตน ยอมรับทางเลือกและความคิดที่มีเหตุผลที่พวกแกเสนอมา ด้วยวิธีนี้เด็กก็ไม่เพียงแต่จะพัฒนาขีดความสามารถในการประนีประนอมขึ้นมาเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้ด้วยว่าพ่อแม่ของตนก็เป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ เคารพความรู้สึกของพวกแกและสามารถจะติดต่อเกี่ยวข้องได้ ด้วยเหตุผล ถ้าคุณใช้แนวทางที่เข้มงวด เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และปฏิเสธที่จะฟังหรือประนีประนอม สิ่งที่เรียกว่าช่องว่าง ระหว่างว่างอาจจะกลายเป็นปราการอันใหญ่ที่กั้นขวางระหว่างคุณกับลูกๆ ก็ได้

ที่มา:ดร.ลี  ซอลค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments