ความพร้อมที่จะเดินทางไปโรงเรียนคนเดียว

author   May 29, 2014   Comments Off on ความพร้อมที่จะเดินทางไปโรงเรียนคนเดียว

ไปโรงเรียน
ถาม  เราอยู่กันในเมืองใหญ่และลูกชายอายุ ๘ ขวบของเราเข้าโรงเรียนในเมืองแห่งหนึ่ง ดิฉันคิดว่าลูกเราควรนั่งรถประจำทางไปเอง เพื่อที่แกจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นอิสระยิ่งขึ้น สามีของดิฉันคิดว่าเราคนใดคนหนึ่งควรจะพาแกไปโรงเรียน คุณคิดว่าอย่างไรคะ เมื่อใดเด็กจึงจะโตพอที่จะนั่งรถประจำทางไปโรงเรียนได้ตามลำพัง?

ตอบ  ผมเห็นด้วยว่าลูกชายคุณควรจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นอิสระมากขึ้น ขณะเดียวกันแกก็จำเป็นจะต้องได้รับการปกป้องในระดับหนึ่งขณะที่แกมุ่งสู่เป้าหมายนี้ ถ้าแกมีโอกาสที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ซึ่งจะทำให้แกมีประสบการณ์ที่ตกใจกลัวได้มาก มันก็ไม่เพียงแต่จะบั่นทอนความเป็นอิสระที่กำลังเจริญงอกงามขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจทำให้แกเกิดความกลัวที่ฝังลึกในการที่จะอยู่ในโลกภายนอกตามลำพังได้ด้วย

โดยการตัดสินใจว่าเมื่อใดเด็กจะโตพอที่จะใช้รถประจำทางได้นั้น คุณจะต้องไม่พิจารณาแต่เพียงอายุของเด็กแต่ยังจะต้องพิจารณาถึงความมากน้อยของวุฒิภาวะ  ความคิดอ่านขนาดของร่างกายและความสนใจการทำภารกิจอันนี้ของแกด้วย ความเป็นอิสระมาจากการพัฒนาและใช้ทรัพยากรส่วนตัวของแต่ละบุคคลในการรับมือกับความเรียกร้องต้องการของชีวิตประจำวันในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างกว้างขวางและการเดินทางตามลำพังเป็นเพียงอย่างเดียวในบรรดาสถานการณ์เหล่านี้เท่านั้น ถ้ามีการเสี่ยงจริงๆ ว่าลูกคุณจะกลัวหลงทางหรือถูกภัยอันตรายคุกคาม วิธีที่ดีที่สุดอาจจะได้แก่การยับยั้งการเดินทางตามลำพังของแกไว้ก่อนจนกว่าร่างกายของแกจะโตขึ้นและแกมีความมั่นใจในตนเองในการรับมือกับสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองมากขึ้นเสียก่อน  จากนั้นเมื่อลูกคุณพร้อมที่จะรับความรับผิดชอบในเรื่องนี้ได้ แกก็จะบอกคุณ และถ้าคุณเห็นว่าภัยอันตรายมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้น้อยมากก็จงปล่อยให้แกไปตามลำพัง

ที่มา:ดร.ลี  ซอลค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments