อุปกรณ์ของเล่นตามวัยต่างๆ

author   January 25, 2013   Comments Off on อุปกรณ์ของเล่นตามวัยต่างๆ

ที่มา:อ.ฉวีวรรณ  จึงเจริญ

อุปกรณ์ของเล่นของเด็กวัย 0-1 ปี

วัสดุอุปกรณ์

พฤติกรรม

ประโยชน์

1.วงแหวนให้เด็กกัดเล่น เด็กจะเอาเข้าปากให้เหลือกย้ำเน้นเล่น เพื่อฝึกความแข็งแรง-ของเหงือก และถ้าฟันจะเริ่มขึ้น เหงือกจะคัน ก็ยิ่งอยากใช้เหงือกยํ้า ทำให้เหงือกแข็งแรง 
2.เครื่องเขย่าให้เกิดเสียง เด็กชอบจับ ฉวย คว้า เขย่า โขก เคาะ เมื่อมีเสียงเกิดขึ้นก็ชอบใจ บางทีจะเคาะซ้ำแล้วซ้ำอีก เด็กฝึกฟังเสียง สังเกตว่าเมื่อเคาะหรือเขย่า เสียงจะดัง เด็กจะชอบ
3.ตุ๊กตายางผิวหยาบๆ แต่นุ่มๆ นิ่มๆ เด็กชอบสัมผัสตุ๊กตาประเภทนี้จะมีความขรุขระให้เด็กจับ บีบ แล้วรู้สึก เช่น ทำเป็นตัวยาง ปั้นเป็นรูป หรือตัวสัตว์ เช่น เม่นตัวเล็กๆ ที่เด็กกำ ขยำ บีบได้ยิ่งมีเสียงดังออกมาด้วยจะชอบ เด็กจับแล้วจะรู้สึกหยาบขรุขระอยู่ในอุ้งมือ
4.ฟุตบอลทำด้วยผ้า สำลี หรือผ้าลื่นๆ เด็กจะจับขยำเล่น ลูบๆ คลำ เด็กได้ความรู้สึก หยาบ ลื่น
5.ลูกเขย่ากลมๆ ข้างในมีเสียงกรุ๋งกริ๋ง เด็กจะจับเขย่า เคาะ ฟังเสียง เด็กจะสังเกต ฟังเสียง
6.พลาสติกใสแบบกลอกกลิ้งลูกแก้ว เด็กจะสังเกตดูจากเงา ขณะที่มีลูกแก้วกลิ้งไปมา ฝึกการสังเกตและเคลื่อนไหวสายตา
7.วัสดุทำเป็นรูปต่างๆ อาจเป็นกระดาษแข็ง กล่องสีต่างๆ เด็กจะจับตาดู สังเกตรูปร่าง บาทีจะจับเคาะเขย่าด้วย หากกล่องวัสดุสั้นบรรจุเม็ดอะไรไว้ข้างใน เด็กจะสังเกตรูปร่างแบบฟอร์มของรูปทรงทางเรขาคณิต
8.ของเล่นไขลาน เช่น ลูกเป็ด ไก่ เดินได้ เด็กไขลานไม่เป็น แต่ก็ดูจากผู้ใหญ่ทำให้ดู เด็กจะสังเกตความเคลื่อนไหวขณะที่ไขลานดูลูกเป็ด ลูกไก่วิ่ง
9.พวงวัสดุ แขวนที่เปล เป็นพวงทำเป็นรูปสวยๆ สีสวยๆ บางทีก็ไขลาน แกว่งมีเสียงเพลงด้วย ของไทยๆ ก็มีพวงปลาตะเพียน พวงกระจับ เด็กสังเกตดูความเคลื่อนไหวและฟังเสียงด้วย ถ้าเป็นพวงแขวนสมัยใหม่
10.หมุด ไม้สีต่างๆ อาจทำด้วยไม้หรือพลาสติก เด็กชอบใช้ปลายนิ้ว หยิบ ยัดใส่ รูหรือช่องที่เจาะไว้ขนาดเล็กใหญ่พอดีกับปลายนิ้วที่จะจับ เด็กจะหัดให้ปลายนิ้วหยิบแล้วยัดกดลงไปในรู หรือในช่อง ที่เจาะไว้บนกล่อง

อุปกรณ์ของเล่นของเด็ก 1-2 ปี

วัสดุอุปกรณ์

พฤติกรรม

ประโยชน์

1.บล๊อกขนาดก้อนหรอืชิ้นเล็ก ประมาณ 5-6 ชิ้น เด็กเริ่มชอบจับและเรียนรู้การวางซ้อน วางเรียง เด็กฝึกการสังเกต ฝึกความคิด เปรียบเทียบขนาด ฝึกทักษะการนำมาเรียงต่อหรือมาซ้อนกัน
2.หีบหรือกล่องซ้อนเป็นเถาหรือเป็นชุด อาจทำด้วยไม้ พลาสติก หรือกระดาษแข็ง เด็กจะจับเรียงซ้อน เด็กฝึกการสังเกต ฝึกความคิดเปรียบเทียบขนาด ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อ มือ แขน หยิบนำมาเรียบซ้อนๆ กัน
3.กระดานซ้อมตอก อาจทำด้วยไม้ ด้วยพลาสติก เด็กจะชอบตอก เด็กฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ ข้อมือ ท่อนแขน ยกมือตอก
4.ของเล่นที่จัดเป็นชิ้นๆ ต่อกันเป็นรูป ของเล่นที่จัดไว้เป็นชุดๆ ให้เด็กเรียงเล่นเป็นชิ้นๆ เด็กจะฝึกการใช้กล้ามเนื้อ มือ สังเกต และรู้จักจัดเรื่องระบบ เช่น เรียบตามลำดับจากเล็กไปใหญ่ จากสั้นไปยาว
5.ของเล่นที่หยิบแล้วมีเสียง ของเล่นที่บีบจับแล้วเกิดเสียงหรือมีกลไกทำให้เกิดเสียงดังเป็นเสียงป๊อกๆ เมื่อบีบ เมื่อทุบ หรือเขย่า หรือเคาะ เด็กจะสนุกเมื่อเล่นแล้วเกิดเสียง
6.ของเล่นที่ทำให้เกิดเสียง เด็กชอบของเล่นประเภทนี้ เพราะมีเสียงออกมา เช่น ลูกเป็ด จะมีเสียงปี๊บๆ ของเล่นที่จับหรือเขย่าเกิดเสียงกราวๆ เด็กสนุกต่อความรู้สึก สัมผัส การบีบรัดแล้วมีเสียงออกมาด้วยพร้อมกับการบีบ และเด็กจะสนุกเมื่อเล่นแล้วเกิดเสียง ฟังเสียง ฝึกการรับฟังอย่างสนใจ
7.กล่องดนตรี เด็กจะสนใจฟังเสียง
8.ขั้นบันได อาจจะทำด้วยพลาสติกหรือทำด้วยไม้ เด็กจะวางซ้อนเรียงเป็นบันไดก้าวเล่น กระโดดขึ้น กระโดดลง เด็กจะฝึการใช้ทักษะ กล้ามเนื้อแขน ขา ลำตัว
9. ลูกบอลผ้า เด็กใช้โยนเล่น แบบโยนลูกช่วง เด็กสามารถฝึกการใช้สายตาประสานกับกล้ามเนื้อนิ้วมือ-แขนให้คล่องแคล่ว
10.ตุ๊กตายาง เด็กชอบจับขยำเลนหรือบางทีก็ใช้ลอยน้ำในอ่างเล่น เด็กสนุกต่อการสัมผัส การบีบ ถ้าเป็นของเล่นที่ลอยน้ำได้ ก็ยิ่งสนใจ บางทีบีบในน้ำก็พุ่งกระโดดได้ด้วย บางทีมีอากับกิริยา ถ้าเล่นมีการไขลาน เช่น ตุ๊กตาเด็กว่ายน้ำในอ่าง ขยับแขนไปมาได้
11.ของลากจูง เช่น เรือ รถไฟ หรือสัตว์มีเชือกร้อยให้เด็กลากเล่น จูงเล่น เด็กจะลากจูงไป-มา เด็กได้เคลื่อนไหว ช้า-เร็ว เร็ว-ช้า แล้วแต่จะเดินจะวิ่งหรือผลักดัน
12. ของเล่นตักตวงเล่นกับทราย เช่น พลั่ว ช้อน ถังพลาสติก เด็กชอบตัก จะตักทราย ตวงทรายเล่น ฝึกการใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือ แขน มือ
13. หนังสือรูปภาพ อาจทำด้วยกระดาษอย่างดีหรือทำด้วยผ้า เด็กชอบจับมาคลี่ดูภาพ สังเกตภาพ ฝึกการสังเกตจากภาพ ฝึกเรียกชื่อสัตว์ สิ่งของใช้ ผัก ผลไม้ ที่คุ้นเคยเป็นการฝึกการพูดจากภาพ ฝึกการอ่านจากภาพ
14.ภาพตัดต่อ(ควรมีเพียง 3-6 ชิ้น)อาจทำด้วยพลาสติก ไม้ กระดาษแข็งอย่างดี เด็กจะนำมาเรียงกันโดยวิธีลองผิดลองถูก จนกว่าจะต่อได้สำเร็จ ฝึกการสังเกต ฝึกเปรียบเทียบ ฝึกการคิด ฝึกการจำ โดยต่อเป็นภาพสมบูรณ์

อุปกรณ์ของเล่นของเด็กวัย 3-5 ปี (วัยก่อนเรียน)

วัสดุอุปกรณ์

พฤติกรรม

ประโยชน์

1.หนังสือภาพ เด็กจะชอบดู ทำทีเป็นว่าอ่านหนังสือ เด็กฝึกดูจากภาพ ฝึกการพูดเล่าเรื่องจากภาพ เมื่อมีผู้ใหญ่ซักถาม ฝึกสังเกตภาพ ฝึกจำคำศัพท์ที่ได้จากชื่องของภาพ
2.ชุดเสื้อผ้าผู้ใหญ่ ที่ไม่ใช้หรือเครื่องแบบทหาร ตำรวจ ลูกเสื้อ ฯลฯ เด็กชอบเล่นสมมติเป็นคนในอาชีพต่างๆ ชอบแต่งตัว บางทีก็อยากเป็นคุณพ่อ คุณแม่ เป็นทหาร ตำรวจ ฝึกทักษะการช่วยตัวเอง แต่งตัวเอง ฝึกการเล่นบทบาทของคนอาชีพต่าๆ ฝึกการรับรู้ถึงบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากตัวเอง ฝึกการพูดคุยไปตามบทบาทของบุคคลที่สมมติว่าตนเองเป็นคนนั้นๆ
3.ของเล่นที่ทำเป็นรูปแบบทรวดทรงเรขาคณิต เด็กจะสังเกตดูความแตกต่างของวัตถุที่เป็นรูปทรงเรขาคณิต ว่าแต่ละรูปทรงนั้นไม่เหมือนกัน เด็กจะค่อยซึมซาบ จดจำรูปร่างของรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ
4.ของเล่นจำลอง เช่น เมือง ฟาร์ม หมู่บ้าน ทหารในสนามรบ สวนสัตว์ เด็กจะเอามาจัดเล่นตามที่ตนนึกอยากสนุก เด็กจะมีจินตนาการและเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม ชุมชน ชุมนุมชนของตนเอง และบางทีถ้าเป็นเรื่องการรบ การจัดกองทัพ ก็อาจจะนึกสนุกตามเรื่องราวที่ตนเคยได้ดูชมมาจากภาพยนต์หรือโทรทัศน์
5.กล่องกระดาษขนาดต่างๆ  เด็กจะเอามาซ้อน ๆ เล่น หรือบางทีถ้ากล่องนั้นได้ออกแบบมาเป็นการสร้างตึก บ้าน สะพาน รถยนต์ เด็กก็จะนำมาสร้างเล่น  เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์เชิง จินตนาการ และสามารถถ่ายทอด ออกมาเป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมและฝึกความคิดในการที่จะเป็นนักก่อสร้าง หรือเป็นวิศวกรตัวน้อยๆ ไปด้วยในตัว
6.บล็อกขนาดต่าง ๆ  เด็กจะเอามาสร้างตามความรู้สึก นึกคิด  ฝึกความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ ฝึกเป็นนักคิด นักก่อสร้างแต่เยาว์วัย 
7.ตุ๊กตาและหุ่น  เด็กชอบเล่นเพราะเป็นประหนึ่งแทนตัวเด็ก แทนเพื่อนๆ  ฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวเด็กกับคนรอบๆ ตัวเด็ก โดย เล่นสวมบทบาทของบุคคลที่ตนรักชอบหรือเกลียดชังลงไปในตัวตุ๊กตา หรือหุ่นก็ได้ในบางกิจกรรม
8.ของใช้ภายในบ้าน บ้านจำลอง  เด็กเอามาสร้างบ้าน  ฝึกประสบการณ์ทางทักษะสังคม โดยเด็กเล่นเลียนแบบชีวิตประจำวันภายในครอบครัว
9. ภาพตัดต่อ (8-20 ชิ้น)  เด็กจะเอามาต่อเป็นภาพเต็มที่สมบูรณ์

 

เด็กฝึกการสังเกตจากชิ้นส่วนเล็กๆ ไปต่อเป็นภาพของใหญ่ ฝึกการจำ จากส่วนย่อยๆ และนำไปรวมกัน เป็นภาพหรือส่วนที่สมบูรณ์
10.วัสดุใช้ในการวาดภาพระบายสี  เด็กจะเพลิดเพลินกับการเล่นวาดภาพ จับดินสอ ละเลงแป้ง ละเลงสี  เด็กสนุกกับการใช้วัสดุที่จะวาด หรือระบายสี ถ่ายทอดสิ่งที่อยากจะทำในความคิดออกมาเป็นรูปที่มองเห็นได้ด้วยตา
11.หม้อข้าว หม้อแกง  เด็กจะเอามาเล่นเลียนแบบชีวิตจริง ในครอบครัว และสวมบทบาทจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก ในครอบครัว  เด็กจะได้แสดงออกทางความรู้สึกนึกคิดของการอยู่ร่วมกันระหว่าง สมาชิกในครอบครัว ทักษะทาง สังคม และบุคลิกภาพของเด็กจะ ค่อยพัฒนาขึ้นตามลำดับ
12.ลูกบอลขนาดกลาง  เด็กชอบโยนเล่น ตบเล่น  ฝึกทักษะกล้ามเนื้อทางมือ ทางการให้ประสาทสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อ มือ ตา และความคล่อง แคล่ว 
13.เครื่องเล่นสำหรับไต่ เช่น บันไดโค้งไต่  เด็กจะชอบป่าย ปีน ไต่  เกิดความคล่องแคล่วทางด้านกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย
14.ไม้ไต่แผ่นเดียว  เด็กจะฝึกการทรงตัว  ฝึกทักษะความคล่องแคล่ว กล้าม เนื้อ และการทรงตัวให้มั่นคง
15.ของเล่นที่ใช้ตี เช่น กลอง เด็กชอบเคาะเพื่อฟังเสียงจากวัสดุที่แตกต่างกัน 

 

ฝึกการฟัง การใช้ทักษะกล้ามเนื้อมือ แขน ฝึกการฟังที่จัดระเบียบไว้เป็นจังหวะ ซึ่งมีทั้งจังหวะช้าเร็ว บางทีก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหว ไปด้วยกับกิจกรรม
16.ถุงถั่ว ถุงทราย เด็กนำมาเล่นและใช้เป็นอุปกรณ์ ทางฝึกกายบริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย  เด็กจะมีทักษะความคล่องแคล่วมากขึ้นในการเคลื่อนไหว 
17.อุปกรณ์ทำงานประดิษฐ์ของใช้ เช่น สิ่งเล็กๆ เด็กจะเซาะไม้เล่น ขูดไม้เล่น เด็กได้ใช้มือทำงาน ทำให้เกิดทักษะ ความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมือ แขน 
18.บ่อน้ำขนาดตื้นๆ ให้เด็กท่องน้ำเล่น เด็กชอบเล่นน้ำ ลุย ท่องน้ำ ตัก ตวงน้ำเล่น  เด็กจะสามารถใช้ส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายโดยเฉพาะมือ แขน ขา
19.จานเสียง เครื่องเล่นจานเสียง เด็กจะชอบฟังเพลง บางทีก็มีกิจกรรมประกอบการร้องรำทำเพลง เคาะจังหวะ มีการกระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะ มีการเรียนรู้เรื่อง จังหวะการเคลื่อนไหว ประกอบ ดนตรีด้วย  ฝึกความชื่นชอบทางเสียงเกี่ยวกับ การฟัง ฝึกการฟัง ฝึกการเคลื่อนไหวไปตามจังหวะดนตรี ฝึกให้ เกิดภาพพจน์จินตนาการ ลีลาท่า ทางไปด้วย ในทางความคิดสร้างสรรค์ และความรู้สึกนึกคิดด้านต่างๆ อันนำไปสู่ความพร้อมเพื่อ การเตรียมตัวไปเรียนหนังสือในชั้นต่อไป
20.ดนตรีประเภทเครื่องเคาะ เครื่องเขย่า เด็กจะชอบทำเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่เด็กมีอยู่เพื่อเลือกวัสดุนั้นๆ เคาะ ตี เขย่า ออกมาให้เกิด เสียงต่างๆ  ฝึกฟังเสียงฝึกแยกเสียงความแตกต่างของเสียงที่เกิดจากวัสดุต่างๆ ฝึกการเขย่า เคาะ ตีให้เกิดเสียง และมีการเคลื่อนไหวไปตามจังหวะของเพลง ดนตรี

ฝึกทักษะทางสังคม การเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ ในแต่ละกิจกรรม

21.กรรไกร แป้งเปียก กระดาษ เด็กจะชอบตัดกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ เช่น ใบไม้ เศษผ้า เศษเชือกประดิษฐ์ตามกิจกรรมที่ผู้เสนอแนะ  ฝึกการใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในตัวเด็ก 
22.ดินเหนียว ดินน้ำมัน เด็กจะชอบปั้น ขยี้ ขยำ นวด คลึง ฝึกการใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในตัวเด็ก
23.หนังสือนิทาน จานเสียงหรือเทป เล่านิทาน เด็กชอบดู สนใจรูป สังเกตภาพ เด็กจะดูสังเกตภาพแต่ละภาพ เด็กจะเรียนรู้ สังเกตรายละเอียดของภาพที่มองดูแล้วเริ่มรู้ความหมาย หรือจำชื่อภาพนั้นได้ การสอนให้เด็กพูดชื่อ คำของภาพแต่ละภาพ นับเป็นบันไดขั้นแรกของการเริ่มสอนอ่าน ซึ่งเรียกว่าเด็กเรียนอ่านจากภาพ ฝึกการเคลื่อน-กรอกสายตา-พลิกจับหนังสือ ฝึกฟัง การพูดเล่าเรื่อง
24.ของเล่นลอยน้ำ ทำด้วยยาง ลอยน้ำเล่น เช่น เป็นรูปปู ปลา กบ เด็กเล็กใช้ลอยเล่น แล้วสังเกตมองดูเด็กชอบน้ำ  เด็กได้สังเกตการลอยของวัตถุต่างๆ

อุปกรณ์ของเล่นของเด็กวัย 6-7 ปี (ประถม 1-2)

วัสดุอุปกรณ์

พฤติกรรม

ประโยชน์

1.ฟุตบอลขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เด็กจะใช้โยนเล่น ขว้างเล่น ปาเล่น หรือ ตบ เตะ ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ แขน ความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อมือ การประสานสัมพันธ์-สายตา
2.เชือกกระโดด เชือกไต่ เด็กจะไต่เล่น แกว่ง กระโด ฝึกทักษะความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
3.แผงเชือกถัก สำหรับไต่ เด็กจะไต่เล่น ฝึกทักษะความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
4.ไม้ไต่ เด็กชอบเดินไต่ ไป-มา ฝึกทักษะความคล่องแคล่ว ว่องไวและการทรงตัว
5.เบาะขึงใช้กระโดดเล่น เด็กชอบกระโดด กระโจนเล่น ฝึกทักษะความคล่องแคล่ว ว่องไว
6.เชือกกระโดด เด็กโตจะใช้แกว่าง กระโดด ฝึกทักษะความคล่องแคล่วว่องไว การทรงตัว
7.รถจักรยาน เด็กชอบขี่จักรยานตามวัยของเขา อาจเป็นจักรยานสามล้อหรือสองล้อ แล้วแต่วัย ฝึกทักษะความคล่องแคล่ว ว่องไว การทรงตัว ความเชื่อมั่นในความ มั่นคงของตนเอง ฝึกความกล้าเสี่ยงอันตรายโดยไม่กลัวเจ็บ
8.ของเล่นชิ้นส่วนที่เป็นเครื่องยนต์กลไก ของเล่นประเภทนี้เด็กวัย 7-8-12 ขวบ จะชอบมาก เพราะหยิบมาต่อมาประดิษฐ์ มาทดลองได้ เหมาะกับเด็กวัยประถม เพราะช่วยให้เด็กมีความคิดประดิษฐ์ สร้างสรรค์ สนใจ อยากทำ อยากทดลอง 
9.บัตรภาพ บัตรคำ เด็กชอบดู สังเกต บางทีเอ่ยชื่อรูปภาพนั้นๆ ด้วย เด็กชอบดู ชอบสังเกตเด็กจะเรียกชื่อภาพนั้นๆ ได้

เด็กเล่นเกมต่อภาพได้

ต่อบัตร เช่น เกมโดมิโนภาพ

เกมโดมิโน-สัญญลักษณ์

เกมโดมิโนตัวพยัญชนะหรือตัวเลข

 

10.บัตรไพ่ ไพ่ที่เป็นของเล่นโดยมากเป็นไพ่ที่พิมพ์เป็นรูปดอกไม้ สัตว์ ผลไม้ ฯลฯ เด็กอาจนำวิธีการแบบเล่นไพ่ แจกรูปไพ่ให้เด็กจับคู่ หรือทายภาพกัน เด็กจะฝึกจำภาพ จำชื่อและสนุกเพราะเป็นเกมเหมือนเลียน

แบบผู้ใหญ่ เล่นทิ้งไพ

 

11. อิฐหรือกล่องไม้ กล่องกระดาษสำหรับก่อสร้าง เด็กชอบสร้างอุปกรณ์ประเภทแผ่นไม้ แผ่นอิฐชนิดต่างๆ ขนาดก้อนเล็กใหญ่ต่างๆ ถ้าจัดให้เด็กๆ จะชอบเอามาก่อสร้างตามจินตนาการที่เขาอยากจะ สร้าง 
12.หนังสือเด็กอันเหมาะกับวัย 7-8 ปี หนังสือภาพและหนังสือภาพประกอบคำ ประกอบวลี หรือประกอบประโยค เป็นคำกลอน คำสัมผัส นิทาน เพลงกล่อมเด็ก เด็กจะชอบดูและฟัง 
13.กระดานดำ (สำหรับเด็กใช้วาด-เขียน) เด็กชอบเขียน อยากเขียน โดยเฉพาะกระดานดำ ให้เด็กมีอิสระที่จะวาดอะไรๆ เล่นได้อย่างเสรี เด็กชอบลากเส้น วาดภาพ เป็นการฝึกความคล่องแคล่วของกล้าม เนื้อนิ้วมือ ข้อมือและการสัมพันธ์ของสายตาและกล้ามเนื้อของแขนด้วย 
14.ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ เช่น แม่เหล็ก แว่นขยาย กล้อส่องทางไกล เครื่องชั่ง เครื่องตวง ฯลฯ ของเล่นประเภทจัดเป็นชุดทดลองง่ายๆ  เด็กชอบทดลอง การทดลองง่ายๆ เช่น ชั่งบ้าง ตวงบ้าง หยิบผสม แล้วสังเกตดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น  เด็กอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง กิจกรรมการทดลองเหมาะกับเด็กวัยนี้ เพราะเขาจะทำจะเล่น จะพิสูจน์สิ่งที่อยากรู้ด้วยตนเอง 
15.แผนที่ ลูกโลก  เด็กวัยนี้ชอบสังเกตดู เปรียบเทียบ  ฝึกความสังเกตในเรื่องทิศทาง เนื้อที่ 
16.ตุ๊กตาและหุ่น  เด็กวัยนี้ชอบเล่นแสดงบทบาท เลียนแบบผู้ใหญ่ จะสวมบทบาทไปตามเรื่องราวที่เขาคิดขึ้น แต่งขึ้น หรือลอกเลียนจากบุคคลอื่นๆ ฝึกทักษะการใช้ภาษาสื่อสัมพันธ์ ฝึกความกล้าในการแสดงออกด้วย การใช้ภาษาเป็นสื่อ 
17.บ้านเล็กๆ  เด็กชอบเล่นเลียนแบบผู้ใหญ่ ทำบ้านเล็ก เรือนน้อย กระท่อม เต้นท์ เด็กชอบเล่นเหมือนกับเป็นบ้านจริงๆ  ฝึกทักษะทางการใช้ภาษาสื่อสัมพันธ์ ฝึกทักษะทางสังคม สวมบทบาทของการเป็นสมาชิกในครอบครัว
18.ของเล่นลอยนํ้า ห่วงชูชีพ กระดานโฟม  เด็กชอบใช้ในการเล่นฝึกว่ายน้ำ  ช่วยให้เด็กว่ายน้ำสนุกสนานขึ้น เพราะมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจดึงดูด
19.โต๊ะปฎิบัติการหัตถศึกษา ขนาดเหมาะกับวัย  เด็กชอบลงมือเลื่อยไม้ ตอกตะปู เหลา ขัด ทาสี พ่นสี งานที่เขาทำขึ้นด้วยตนเอง เขาจะพอใจมาก  ฝึกทักษะการลงมือทำงานด้วยตนเอง ฝึกความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อต่างๆ ในการจับ หยิบ เครื่องมือหัตถศึกษา ฝึกความคิดประดิษฐ์และการลงมือกระทำงานได้สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน ไม่จับจด 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments