อุบัติเหตุกับเด็กอาจเกิดจากระบบประสาทผิดปกติ

author   December 26, 2011   Comments Off on อุบัติเหตุกับเด็กอาจเกิดจากระบบประสาทผิดปกติ

เด็กบางคนอาจประสบอุบัติเหตุบ่อยๆ เพราะความเลินเล่อหรือประมาท  แต่บางครั้งปัญหาอาจเกิดขึ้นเพราะระบบประสาทผิดปกติก็ได้

เด็กเล็กที่กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงพอ การประสานงานต่างๆ ยังไม่เข้าที่เข้าทาง อาจเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยๆ ความซุกซน ซุ่มซ่าม เลินเล่อ ประมาท ล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

เมื่อเด็กโตขึ้น กล้ามเนื้อประสานงานกันได้ดีขึ้น เด็กก้จะประสบอุบัติเหตุน้อยลง

สาเหตุอีกประการหนึ่งของการประสบอุบัติเหตุก็คือ ความใจลอยของเด็ก เด็กบางคนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว  ขณะที่กำลังทำอะไรสักอย่าง ไม่มีสมาธิ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

เด็กวัยรุ่นที่รู้สึกว่ามีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินไป ก็อาจทำให้เขาใจร้อน หรืองุ่มง่ามซุ่มซ่ามอยู่ระยะหนึ่ง ช่วงนี้ก็อาจประสบอุบัติเหตุได้ง่าย

เด็กบางคนอาจมีปัญหาทางระบบประสาท หรือเป็นโรคลมบ้าหมู อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจทำให้เขาหมดสติไปชั่วคราว อาการผิดปกติทางระบบประสาทอาจทำให้เด็กล้มลงอย่างฉับพลัน และสามารถลุกขึ้นมาได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที  ถ้าเด็กมีอาการเช่นนี้บ่อยๆ พ่อแม่ควรพาไปหาแพทย์ตรวจ ก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุที่ร้ายแรงกว่านี้

ในบางกรณี เด็กที่ประสบอุบัติเหตุเจ็บตัวบ่อยๆ อาจเนื่องมาจาก ปัจจัยทางด้านจิตใจ ก็ได้  เพราะในขณะที่เขาเก็บกดความก้าวร้าวและโทสะอัดอั้นไว้ผลที่แสดงออกมาอาจอยู่ในรูปของการทำร้ายตัวเองก็ได้  การประสบอุบัติเหตุอะไรสักอย่าง  จึงเท่ากับเป็นการระบายอารมณ์เก็บกดที่สั่งสมไว้ แต่ไม่สามารถระบายออกมาตรงๆ ได้ จึงทำร้ายตัวเองในรูปของการประสบอุบัติเหตุ

เด็กที่มีปัญหาเช่นนี้ พ่อแม่ต้องพาไปปรึกษาแพทย์  แม้แต่ในกรณีที่คุณสงสัยว่าจะเป็นปัญหาอันเกิดจากความผิดปกติทางด้านจิตใจ คุณก็ควรหารือร่วมมือกับแพทย์ทางประสาทด้วย  เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ว่ามีความผิดปกติทางระบบประสาทหรือไม่  กล้ามเนื้อทำงานประสานงานกันได้ดีหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงหมดสติได้ง่าย หรือเกิดจากอะไรกันแน่

อุบัติเหตุอาจเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยาก  แต่ควรป้องกันและหลีกเลี่ยงไว้ก่อนเท่าที่จะทำได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments