อาหารของเด็กวัย 11 เดือน ถึง 1 ขวบ

author   June 14, 2011   Comments Off on อาหารของเด็กวัย 11 เดือน ถึง 1 ขวบ

อาหารของเด็กวัย 11 เดือน ถึง 1 ขวบ

เมื่ออายุใกล้ 1 ขวบ เด็กส่วนใหญ่จะกินอาหารเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ได้  ไม่จำเป็นต้องทำอาหารให้เป็นพิเศษ นับได้ว่าเด็กเป็นสมาชิกของครอบครัวอย่างเต็มตัวแล้วในเรื่องอาหาร คือ ผ่านพ้นวัยที่มีนมเป็นอาหารหลักเข้าสู่วัยหย่านมโดยสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม ถึงจะหย่านมแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่า เราต้องงดนมอย่างเด็ดขาด เด็กจะเติบโตได้ เนื้อหนังมังสาต้องเพิ่มมากขึ้น และเลือดเนื้อของคนเรานั้นสร้างมาจากโปรตีน เด็กจึงขาดโปรตีนจำพวกเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ถั่ว ไม่ได้ แต่มีเด็กหลายคนที่ทนกินปลา กินเนื้อ กินไข่ ติดต่อกันไม่ไหว หรือบางคนก็ไม่ชอบเอาเสียเลย

แต่มีโปรตีนอย่างหนึ่งซึ่งมีเด็กน้อยคนที่จะรังเกียจ และเป็นโปรตีนที่กินได้ทุกวันโดยไม่เบื่อ นั่นคือ โปรตีนจากนม จะเป็นนมวัวหรือนมถั่วก็ได้ เด็กดื่มได้โดยไม่เสียเวลา ส่วนราคาก็ค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนชนิดอื่น โดยเฉพาะนมถั่วเหลือง ถ้าทำเองราคาถูกมาก ดังนั้น ถึงเด็กจะหย่านมแล้ว  ก็ไม่ควรงดนมอย่างเด็ดขาด

สำหรับปัญหาที่ว่า เราควรให้เด็กดื่มนมวันละเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเด็กกินปลา กินไข่ กินเนื้อ มากน้อยแค่ไหน  ถ้าเด็กไม่ชอบของพวกนั้นเลยก็ต้องทดแทนด้วยนม เด็กฝรั่งนั้นดื่มนมเป็นประจำและดื่มมากกว่าเด็กไทย อาจจะเป็นเพราะเด็กฝรั่งตัวโตจึงดื่มมากกินมาก เรื่องตัวโตดีหรือหรือตัวเล็กดี หรือจะเอาแบบ “ตัวเล็กรสโต” ถึงจะดี ก็ยังเป็นเรื่องถกเถียงกันอยู่ อย่างไรก็ตาม เท่าที่เห็นเด็กไทยทั่ว ๆไป ถ้าคนไหนดื่มนมมากมักจะกินน้อย โดยที่การดื่มนมเป็นเหตุมากกว่าผล คือไม่ใช่เพราะเด็กเกลียดไข่ เกลียดเนื้อ จึงต้องให้ดื่มนมแทน  แต่กลับเป็นเพราะเด็กดื่มนมมากและดื่มบ่อยทั้งวันจนไม่มีเวลาหิวข้าว

เด็กควรได้รับอาหารตามวัยจึงจะดีที่สุด ถ้าถึงวัยนี้แล้วเด็กยังดื่มแต่นมจะทำให้อวัยวะของร่างกายบางส่วนเช่นฟัน คาง กระเพาะ ลำไส้ ไม่ได้รับการฝึกเท่าที่ควร  เพราะไม่ได้เคี้ยว บดย่อยอาหารตามวัย ปริมาณนมแต่ละวันของเด็กวัยเกือบจะหนึ่งขวบนี้ ควรอยู่ในระดับวันละ 2-3 ขวด (ประมาณ 500-600 ซีซี.)

ตัวอย่างอาหารของเด็กวัยนี้

เช้า ขนมปังครึ่งแผ่น ไข่ 1 ฟอง น้ำผลไม้หรือซุปผัก

กลางวัน ข้าว(ครึ่งถ้วย) เนื้อ ผัก นม 1 ขวด

บ่าย ผลไม้หรือขนม นม 1 ขวด

เย็น ข้าว(ครึ่งถ้วย) ปลาหรือเนื้อ ผัก ผลไม้

ก่อนนอน นม 1 ขวด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments