อายุที่เหมาะกับการตั้งครรภ์

author   December 29, 2011   Comments Off on อายุที่เหมาะกับการตั้งครรภ์

อายุที่เหมาะสมกับการมีบุตรคืออายุระหว่าง 18-25 ปี

ผู้ที่ตั้งครรภ์เมื่อมีอายุน้อย พบว่าอัตราของการคลอดก่อนกำหนด โลหิตจาง และ โรคพิษแห่งครรภ์สูงขึ้น ผู้ที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุเกิน 35 ปีขึ้นไป มีโอกาสที่จะมีบุตรพิการแต่กำเนิดเพิ่มขึ้น และโอกาสที่จะมีโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน รกเกาะตํ่า เป็นต้น เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนั้นถ้าการตั้งครรถ์เป็นครรภ์แรก โอกาสที่จะคลอดเองไม่ได้และ ต้องได้รับการผ่าท้องทำคลอดจะมีมากกว่าปกติหลายเท่า

ผู้ที่แต่งงานเมื่อมีอายุน้อยจึงควรคุมกำเนิดไว้ก่อน  ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่แต่งงานเมื่อมีอายุมากแล้ว

จำนวนบุตร 2-4 คน นับว่าเหมาะสมที่สุด

ผู้ที่มีบุตรมากกว่า 5 คนขึ้นไปจะเสี่ยงอันตรายจากโรคแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการตกเลือดก่อนและหลังคลอด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments