อาการโศกซึมในวัยเด็ก

author   May 30, 2014   Comments Off on อาการโศกซึมในวัยเด็ก

โรคซึมเศร้า
ถาม  ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ลูกชายอายุ ๕ ขวบของเราดูเหมือนจะเก็บตัว ไม่มีความสุขและร้องไห้อยู่ตลอดเวลา สามีของดิฉันคิดว่าดิฉันควรจะปล่อยให้แกอยู่ตามลำพังหรือพยายามทำให้แกร่าเริงเพื่อให้อาการดังกล่าวหายไป แต่ดิฉันก็ยังอดวิตกกังกลไม่ได้ เป็นไปได้ไหมที่เด็กเล็กๆ จะได้รับความเดือดร้อนจากอาการโศกซึมอย่างที่ผู้ใหญ่เป็นกัน ?

ตอบ ชนิดของอาการโศกซึมที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใหญ่นั้นแบ่งออกอย่างกว้างๆ ได้ ๓ ประเภท คือ อาการโศกซึมที่เป็นปฏิกิริยา (Reactive Depression) เกิดขึ้นเป็นการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคนๆ หนึ่ง การตายของคนที่เป็นที่รัก การแตกแยกของครอบครัว การตกงาน การย้ายบ้าน-สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสามารถจะทำให้บุคคลรู้สึกเป็นทุกข์ หรือกลัวหรือเศร้าซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ในสภาพการณ์เช่นนั้น ปกติแล้วความรู้สึกเหล่านี้จะผ่านไปพร้อมกับกาลเวลา แต่ถ้ามันไม่หายไป หรือถูกเก็บกดเอาไว้มันก็อาจจะกลายเป็นอาการโศกซึมที่ถาวรยิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องได้รับการบำบัดรักษาจากแพทย์

อาการโศกซึมที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย (Endogenous Depression) เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติจริงๆ ทางร่างกาย หรือความไม่สมดุลย์ทางเคมีภายในร่างกายของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บางทีก็เกิดขึ้นเป็นระยะๆ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การมีประจำเดือน การหมดประจำเดือนหรือความผิดปกติทางร่างกายหรือทางอินทรีย์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราว
อาการโศกซึมประเภทที่สามได้แก่ อาการโศกซึมทางประสาท (Neurotic Depression) โดยพื้นฐานแล้วเกิดขึ้นจากความขัดแย้งในใจที่ฝังรากลึกซึ่งในแง่หนึ่งเป็นการลดความสามารถของบุคคลในอันที่จะเผชิญกับปัญหาปกติในชีวิตประจำวันลง

เด็กมักจะไม่ได้รับความทุกข์จากอาการโศกซึมทางประ¬สาท อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ที่เด็กจะมีอาการโศกซึมที่เกิดขึ้นเองในร่างกาย-นานๆ ครั้งเด็กจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่สืบเนื่องมาจากปัจจัยทางร่างกาย การขาดอาหาร ความไม่สม¬ดุลย์ทางเคมี หรือความไม่สมดุลย์ของฮอร์โมนสามารถจะส่ง ผลกระทบต่ออารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้ ดังนั้นจึงอย่าลังเลที่จะคุยความเป็นไปได้อันนี้กับกุมารแพทย์ของคุณ

แต่ถ้าเด็กอยู่ในภาวะทางอารมณ์อย่างที่คุณอธิบายมาก็น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดว่าแกกำลังมีปฏิกิริยาต่อสภาพแวดล้อมในชีวิตของแก มีบางสิ่งบางอย่างกำลังทำให้ลูกชายคุณเป็นทุกข์ และช่วยตัวเองไม่ได้ คุณไม่ควรจะ “ทำให้แกร่าเริง” เพื่อให้หายหรือเพียงแต่ “ปล่อยให้แกอยู่ตามลำพัง” จงตรวจดูสิ่งต่างๆ ที้กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของแกเพื่อดูว่าคุณจะค้นหาเหตุผลของความทุกข์ของแกได้หรือไม่ แกอาจจะรู้สึกว่าถูกเพิกเฉย หรือไม่ได้รับความรักก็ได้ หรือแกอาจจะกำลังรู้สึกว่าสูญเสียอะไรไปก็ได้ เด็กบางคนสามารถจะบอกเหตุผลสำหรับความทุกข์ของแกออกมาเป็นคำพูดกับพ่อแม่ได้ในขณะที่บางคนจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากแพทย์เพื่อค้นให้พบว่าสาเหตุที่แฝงเร้นอยู่คืออะไร แต่ไม่ว่าแกจะพูดกับคุณด้วยความสมัครใจหรือต้องอาศัยความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าลูกชายคุณมีอาการโศกซึมและควรจะได้รับการช่วยเหลือ

สำหรับสมาชิกในครอบครัวในทุกๆ วัยนั้นควรจะเอาใจใส่กับอาการโศกซึมอย่างจริงจัง มันอาจจะนำไปสู่ความรู้สึกว่าช่วยตัวเองไม่ได้ซึ่งผิดปกติและบางครั้งก็จะมีการขาดความสามารถที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆ อย่างสูง ในบางกรณีมันอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้

ที่มา:ดร.ลี  ซอลค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments