อาการแสดงว่าใกล้คลอด

author   January 13, 2012   Comments Off on อาการแสดงว่าใกล้คลอด

1.  ท้องลด

ในครรภ์แรก ประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนคลอดถ้าขนาดของเชิงกรานปกติ  ศีรษะเด็กจะผ่านเข้าสู่อุ้งเชิงกรานทำให้ขนาดของท้องลดลง คุณจะรู้สึกหายใจสะดวกขึ้น ความแน่นที่บริเวณยอดยกน้อยลงไป แต่ในเวลาเดียวกันจะรู้สึกแน่นบริเวณเชิงกรานมากขึ้น ในบางครั้งทำให้ก้าวขาลำบาก  และมีความรู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะบ่อยขึ้นเหมือนเมื่อตั้งครรภ์ 3-4 เดือนแรก ในผู้ตั้งครรภ์ที่ท้องลดแล้วนี้ไม่ควรขับรถเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้

2.  เจ็บเตือนหรือเจ็บหลอก

ตามปกติแล้วขณะตั้งครรภ์มดลูกจะหดรัดตัวเป็นระยะ ๆ จะสังเกตได้ว่าท้องของคุณแข็งเป็นก้อนเป็นครั้งคราว  การหดรัดตัวของมดลูกนี้จะไม่ผิดปกติแต่อย่างไร  และจะไม่รู้สึกเจ็บปวด แต่ในระยะท้ายๆ ของการตั้งครรภ์จะมีเพิ่มมากขึ้น  และอาจจะรู้สึกเจ็บบ้างทำให้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าเจ็บครรภ์แล้วไปโรงพยาบาล  แต่เมื่อไปโรงพยาบาลแล้วอาการก็หายไป และแพทย์ให้กลับบ้าน การเจ็บครรภ์แบบนี้เรียกว่าเจ็บเตือนหรือเจ็บหลอก จะแยกจากการเจ็บครรภ์จริงๆ ได้ คือถ้าเป็นการเจ็บครรภ์จริงระยะของการเจ็บจะถี่ขึ้นๆ ระยะเวลาที่ไม่เจ็บจะน้อยลง ๆ และขณะที่เจ็บก็เจ็บมากขึ้นด้วย มักเจ็บที่ส่วนบนของมดลูก ถ้าลุกเดินจะเจ็บมากขึ้น อาจมีมูกเลือดออกมาด้วย หรือบางครั้งถุงน้ำคร่ำอาจจะรั่วหรือแตก  ถ้าเจ็บครรภ์เตือนอาการเจ็บจะเป็นอยู่ระยะสั้นๆ และเจ็บถี่บ้าง ห่างบ้าง ถ้าลุกเดินจะสบายขึ้น การเจ็บมักจะเจ็บบริเวณหัวเหน่ามากกว่าที่ส่วนบนของมดลูก

3.  มีมูกเลือกออก

ถ้ามีมูกเลือดออกทางช่องคลอด ประมาณร้อยละ 80-90 จะเจ็บครรภ์ภายใน 24-48 ชั่วโมง คุณอาจจะไปโรงพยาบาลทันที หรือจะรอจนเจ็บครรภ์แล้วจึงไปก็ได้ แต่ถ้ามีเลือดสด ๆ ออกไม่ใช่มูกปนเลือด  ไม่ว่าจะออกมากหรือน้อยควรไปโรงพยาบาลทันที หรือรายงานให้แพทย์ทราบเพื่อรับคำแนะนำ

4.  น้ำเดิน

ถุงน้ำคร่ำรั่วหรือแตก ถึงแม้จะไม่มีอาการเจ็บครรภ์ก็ต้องไปโรงพยาบาลทันที

5.  เจ็บครรภ์

ลักษณะของการเจ็บครรภ์จริงๆ ได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องเจ็บเตือนหรือเจ็บหลอก ในครรภ์แรกควรไปโรงพยาบาลเมื่อเจ็บครรภ์ทุก ๆ 5-6 นาที และในครรภ์หลัง ๆ เมื่อเจ็บครรภ์ ทุก ๆ 10 นาที อย่างไรก็ตามถ้าบ้านของคุณอยู่ไกล หรือมีประวัติการคลอดง่ายก็ควรไปโรงพยาบาลเร็วกว่านี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments