อาการทางประสาทและอาการเด็กอยู่ไม่สุข

author   February 8, 2012   Comments Off on อาการทางประสาทและอาการเด็กอยู่ไม่สุข

ขยิบตา ทำหน้าขยุกขยิก หรือถอนหายใจบ่อย ๆ

อาจพบมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกันเหล่านี้ ถ้าตรวจร่างกายแล้ว ไม่มีโรคทางสมองหรือทางกายอื่น ๆ ก็ถือว่าเป็นอาการทางประสาท สาเหตุแตกต่างกันในแต่ละรายเช่นเดียวกับที่กล่าวในเรื่องการติดอ่าง วิธีแก้ไม่ควรดุหรือตี แต่ควรแก้ที่สาเหตุ ถ้าไม่พบควรปรึกษาแพทย์ บางครั้งอาการอาจหายไปเองเมื่อความตึงเครียดลดลง

เด็กอยู่ไม่สุข

โดยปกติเด็กเล็กอายุ 2-3 ขวบ ย่อมเคลื่อนไหวอยู่เกือบตลอดเวลา ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กย่อมแสดงถึงความตื่นตัวและรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่บางคน โดยเฉพาะพ่อแม่ที่อายุมาก ๆ แล้วมีบุตร หรือขอบุตรบุญธรรมมาเลี้ยง อาจจะ ทนไม่ได้ที่เห็นเด็กอยู่ไม่นิ่ง

เด็กที่ชุกซนมากจนถือว่าผิดปกติ คือเด็กที่ไม่อยู่นิ่งเลยตลอดเวลา นั่งดูโทรทัศน์ก็ไม่ได้ ชอบรังแกเด็กอื่นหรือทำของเสียบ่อย ๆ เมื่อเข้าโรงเรียนก็ไม่ยอมนั่งอยู่กับที่ รวมกลุ่มกับเด็กอื่นไม่ได้ เช่นนี้จึงถือว่าผิดปกติ สาเหตุอาจเกิดจากมีโรคของสมองบางอย่าง หรือเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม การอยู่ไม่สุขของเด็กแสดงถึงความกังวลในบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องหาสาเหตุแล้วแก้ไขเสีย ในบางรายพบว่าเกิดจากการที่เด็กถูกบังคับมากเกินไปจากผู้เลี้ยงดูที่เจ้าระเบียบ หรือพ่อแม่ที่มีความเห็นขัดกันในเรื่องการอบรมเด็ก เป็นต้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments