พ่อแม่ควรรู้ : หลีกเลี่ยงระบบคนโปรดกับลูก

author   October 1, 2013   Comments Off on พ่อแม่ควรรู้ : หลีกเลี่ยงระบบคนโปรดกับลูก

child
ถ้าคุณมีลูกมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปย่อมเป็นการยากที่จะรักใครหรือให้ความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน บางวันคุณอาจจะนึกรักลูกคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่ง เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามมันจะเริ่มเป็นปัญหาเมื่อคุณแสดงความเป็นพิเศษกับลูกคนใดคนหนึ่งอย่างต่อเนื่อง
การใช้ระบบคนโปรดก่อให้เกิดปัญหาบ่อนทำลายถึงสองทาง ประการแรก ลูกคนที่มิใช่คนโปรดจะค่อยๆ (หรือย่างรวดเร็ว) สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเองเนื่องจากเขาไม่มีความสำคัญเท่าพี่หรือน้อง ประการที่สอง ลูกคนโปรดของคุณจะเริ่มมองเห็นความแตกต่างและกลับต้องเป็นฝ่ายทุกข์ทรมานกับความนับถือจอมปลอมที่ถูกสร้างขึ้น เขาจะวางค่าของตนเองโดยการเปรียบเทียบกับคนอื่น มิใช่เกิดจากคุณค่าของตนเอง
สร้างความภาคภูมิใจในตนเองในตัวลูกๆ ด้วยการสร้างความรักที่เท่าเทียมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่าสร้างระบบคนโปรด กระจายความรัก ความเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
คุณเองอาจจะเคยประสบระบบคนโปรดในชั้นเรียนมาบ้าง นักเรียนคนหนึ่งจะเป็นที่รักใคร่ของครูและถูกอ้างเป็นแบบอย่างเสมอ ซึ่งเป็นเหตุให้นักเรียนในชั้นคนอื่นๆ ไม่ชอบเด็กคนนั้นและพากันขนานนามว่า “เด็กของครู”
บางทีนักเรียนคนนั้นอาจจะเป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆ ขยันเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย แต่นักเรียนคนอื่นๆ ในชั้นก็เป็นแบบอย่างที่ดีเช่นกัน เพียงแต่ข้อดีของพวกเขานั้นอาจจะเป็นในด้านอื่นๆ
อย่าเลือกให้มี “คนโปรดของพ่อแม่” เพราะจะก่อให้เกิดความไม่สามัคคีขึ้นในบ้าน และคุณกำลังบ่มเพาะลูกคนโปรดให้มีความเข้าใจในเรื่องคุณค่าที่ผิดพลาด ส่วนลูกคนอื่นๆ จะเกลียดชังและกลั่นแกล้งพี่น้องซึ่งตกอยู่ในฐานะคนโปรดนั้น
อย่าก่อให้เกิดการเปรียบเทียบในหมู่ลูกๆ ลูกแต่ละคนย่อมมีความสามารถ ความชำนาญพิเศษเฉพาะของตนเอง
อย่าให้เวลาเป็นพิเศษกับลูกซึ่งดีเป็นแบบอย่างอยู่แล้ว ลูกคนอื่นต้องการคุณมากกว่า
อย่าทุ่มเทความรักให้กับลูกที่น่ารักสมใจที่สุด สอนให้ลูกทุกๆ คนรู้ว่าคุณรักเขา และสอนให้แต่ละคนทราบว่าเขามีความสำคัญอย่างไรต่อคุณ
ที่มา:นายแพทย์ อัลวิน เอช. ไพรซ์ และ เจย์ เอ. แพร์รี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments