สาเหตุที่ทำให้เด็กพูดไม่ชัด

author   February 14, 2012   Comments Off on สาเหตุที่ทำให้เด็กพูดไม่ชัด

การพูดของเด็ก

เด็กบางคนอาจมีความผิดปกติในการพูด ซึ่งแบ่งออกเบนประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภทคือ

1.  พูดไม่ชัด

เช่นออกเสียง ร ล ไม่ชัด

ออกเสียงพยัญชนะ หรือสระเพี้ยนไป เช่น จะพูดคำว่า “ดี” แต่พูดเป็น “ยี” จะพูดคำว่า “เสือ” แต่พูดเป็น “เสีย”

ไม่ออกเสียงตัวสะกด เช่น “กด” พูดว่า “กะ”

2.  เสียงผิดปกติ

คือเสียงไม่สมกับวัยและเพศของผู้พูด เช่นเป็นผู้หญิงแต่เสียงห้าว หรือผู้ชาย พูดเสียงแหลมเป็นต้น นอกจากนั้นอาจมีเสียงแหบ เสียงขึ้นจมูก หรือพูดเสียงเบา

3.  พูดติดอ่าง

4.  มีความลำบากในการใช้ภาษา (ของตัวเอง)

เช่นมีความลำบากในการนึกชื่อของที่จะเรียก ความลำบากในการเข้าใจภาษา

หรือในการแสดงออกทางการใช้ภาษา เช่นการตอบคำถาม การเรียบเรียงรูป ประโยค การเรียงคำเพื่อใช้ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

5. ความผิดปกติทางการพูดแบบผสม

คือมีความผิดปกติรวมกันหลายอย่าง เช่นเด็กหูตึง พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ และมีความลำบากในการเข้าใจและใช้ภาษา เด็กที่มีปากแหว่งเพดานโหว่ พูดไม่ชัด มีเสียงขึ้นจมูก เป็นต้น

เด็กอายุเท่าใดที่พูดไม่ชัดแล้วถือว่าผิดปกติ

โดยทั่วไปเด็กในวัยหัดพูด คือตั้งแต่อายุหนึ่งขวบขึ้นไปมักจะพูดไม่ชัด เพราะเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาทางการพูดและภาษาจนถึงวัยประมาณเจ็ดขวบ จึงจะพัฒนาได้สมบูรณ์เต็มที่ และพูดได้ชัดเจนเหมือนผู้ใหญ่

ในวัย 1-7 ขวบ เด็กจะพูดออกเสียงสระ และพยัญชนะได้ชัดเจนมากน้อยต่างกัน เด็กในวัย 3-4 ขวบ ถ้าออกเสียงตัว “ส” “ซ” “ร” ได้ไม่ชัดจะไม่ถือว่าผิดปกติแต่อย่างใด

แต่ถ้าเด็กอายุ 5 ขวบแล้ว แต่ยังออกเสียงตัว “พ” “บ” “ว” ไม่ชัด ถือว่าพูดไม่ชัดแบบผิดปกติ

การที่จะบอกว่าอายุเท่าใดพูดไม่ชัดแล้วถือว่าผิดปกติจึงพูดตายตัวไม่ได้ นอกจากว่าถ้าเด็กคนใดอายุ 7 ขวบแล้วแต่ยังพูดไม่ชัดก็ถือว่าเด็กคนนั้นพูดผิดปกติ

สาเหตุที่ทำให้เด็กพูดไม่ชัดมีอะไรบ้าง

สาเหตุใหญ่มี 2 อย่าง คือ

1. มีความผิดปกติของอวัยวะที่ใช้พูด เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ ฟันหลอ ริมฝีปาก และลิ้นเคลื่อนไหวไม่ได้ตามปกติซึ่งอาจเกิดจากความพิการของสมอง ลิ้นไก่สั้น หรือไม่มีลิ้นไก่ เป็นต้น

2.  อวัยวะปกติ แต่พูดไม่ชัดเพราะ

ก. ไม่มีใครสอนให้ออกเสียงอย่างถูกต้อง

ข. อยู่ในครอบครัวที่มีคนพูดไม่ชัด เช่น เด็กลูกจีน ที่พ่อแม่พูดจีนปนไทยโดย พูดภาษาไทยสำเนียงจีน เด็กก็จะพูดแบบเดียวกับพ่อแม่

เด็กที่มีมารดาเป็นคนหูตึง และพูดเสียงผิดปกติ เด็กก็อาจจะเลียนแบบตาม

ค. เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ และใช้การพูดไม่ชัดเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่

ง. เด็กที่เป็นโรคประสาทหรือโรคจิต เนื่องจากขาดความอบอุ่นในครอบครัว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments