สาเหตุของโรคหืด

author   February 20, 2012   Comments Off on สาเหตุของโรคหืด

หืด (Asthma)

โรคหืดเป็นโรคอีกโรคหนึ่งที่พบค่อนข้างบ่อย สาเหตุเป็นที่เข้าใจกันว่าเกิดจากการที่ผู้ป่วยแพ้สารอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ฝุ่นละออง ขนสัตว์ เกสรดอกไม้ นุ่น เป็นต้น

อาการหอบหืด เกิดเพราะหลอดลมบีบตัวแคบเข้าทำให้ร่างกายหายใจเอาอากาศเข้าออกลำบาก จึงพยายามหายใจให้เร็วขึ้น (หอบ) เพื่อจะได้อ๊อกซิเยนมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยเหนื่อย และถ้าเป็นมาก ๆ จะมีอาการหน้าซีด หรือเขียว

โรคหืดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เช่น พ่อแม่ หรือปู่ย่าตายายเป็นโรคแพ้ เด็กก็อาจจะเป็นหืดได้

แต่โรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างคน (นอกจากจะติดหวัดหรือคออักเสบที่ผู้ป่วยเป็นพร้อม ๆ กับหืดมากกว่า)

อาการ

1.  เด็กมักมีหวัด หรือไอ นำมาก่อน

2.  ในขณะที่มีหอบหืด เด็กจะไอถี่ ๆ หายใจเร็วขึ้นถ้าฟังใกล้ ๆ จะได้ยินเสียง หายใจดัง “วี๊ด ๆ” เด็กจะรู้สึกเหนื่อย หน้าซีด

3.  ถ้ามีอาการอักเสบ เช่นที่คอ หรือในปอดด้วย เด็กก็อาจจะมีไข้ได้

การดูแลรักษา

1.  รีบพามาพบแพทย์ และให้ยาตามสั่ง

ถ้าเด็กเคยเป็นแล้ว และมียากินอยู่ ถ้าคุณเข้าใจวิธีใช้ได้ดี ก็ให้กินยาแก้หืดได้เลย ถึงแม้ก่อนที่จะพาไปหาหมอ เพราะอาการหอบหืดจะหายได้เร็วขึ้น ถ้าได้รักษาในระยะต้น ๆ ที่เริ่มมีอาการหอบ

2.  ให้กินนํ้าหรือเครื่องดื่มมาก ๆ เพื่อไม่ให้เสมหะเหนียวอุดหลอดลม ในรายที่ เด็กอาเจียนเสียน้ำไปมาก หรือกินนํ้าน้อยทำให้ร่างกายขาดน้ำ เด็กจะยิ่งหอบมากขึ้น

3.  ไม่ควรซื้อยากินเอง เพราะอาจเกิดอันตรายได้ง่าย

4.  การรักษาอย่างอื่นดูในเรื่อง “โรคแพ้อากาศ”

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments