สาเหตุของเด็กเรียนไม่ดี

author   February 8, 2012   Comments Off on สาเหตุของเด็กเรียนไม่ดี

มี 2 ประเภท คือเรียนไม่ดีตั้งแต่ต้นที่เริ่มเข้าเรียน หรือเคยเรียนดีแล้วกลับเรียนเลวลง สาเหตุของเด็กเรียนไม่ดีอาจเป็นเพราะ

สาเหตุที่ตัวเด็ก

ก. มีระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ (ในบางรายอาจต่ำเพียงเล็กน้อย ไม่ถึงกับปัญญาอ่อน) ก็ทำให้การเรียนไม่ดีได้

ข. มีโรคทางกาย เช่น เป็นไข้ ขาดวิตามิน ขาดอาหาร ทำให้ไม่แข็งแรง อ่อนเพลียลง

ค. มีความพิการทางกาย เช่น สายตา การได้ยิน การรับรู้ของสมองอาจ ผิดปกติไปเล็กน้อยจนมิได้นึกถึง

ง. มีปัญหาทางอารมณ์และการพัฒนาทางบุคลิก เช่น เด็กกังวลเรื่องทาง บ้าน หรือเด็กที่ถูกตามใจมากเกินไปอาจไม่สามารถช่วยตนเองในการเรียนได้ เด็กที่ถูกเคี่ยวเข็ญมากไปก็อาจเบื่อในการเรียนได้เหมือนกัน เด็กที่ปรับตัวได้ยากจะเรียนหนังสือได้ดียากด้วย

สาเหตุที่สิ่งแวดล้อม

ก. การจัดชั้นเรียนไม่เหมาะสม

ข. ครูอาจดุ หรือตามใจเด็กเกินไป ไม่เข้าใจเด็ก

ค. พ่อแม่เคี่ยวเข็ญหรือตามใจมากไป หรือใช้งานบ้านมากเกินไปก็มี การพิจารณาแก้ไขต้องดูตามสาเหตุ พ่อแม่ไม่ควรด่วนลงโทษเด็กเมื่อเด็กเรียนไม่ดี เช่น น้องเรียนไม่ดีเท่าพี่ก็ถูกตีทุกครั้ง เช่นนี้ไม่เป็นการยุติธรรม เพราะเด็กเกิดมามีระดับปัญญาไม่เท่ากัน ทั้งความถนัดก็ต่างกันด้วย การเรียนมิได้เป็นการวัด “ความเก่ง” เสมอไป แต่ในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ไม่ควร “ทำการบ้านให้ลูก” เพราะเท่ากับทำให้เด็กไม่ช่วยตนเอง

พ่อแม่ และครูควรจะได้พบปะกันบ้างเพื่อถามข่าวคราวความก้าวหน้าในการเรียนและความประพฤติของบุตรและร่วมมือกันแก้ไขให้ดีขึ้น ในโรงเรียนที่ทันสมัยบางแห่ง จะมีสมาคม ครูและผู้ปกครองซึ่งช่วยในเรื่องเหล่านี้ได้มาก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments