สัญชาตญาณของเด็ก

author   December 27, 2011   Comments Off on สัญชาตญาณของเด็ก

นักจิตวิทยาสมัยใหม่มักไม่ค่อยยอมรับความคิดเรื่องสัญชาตญาณเท่าไรนัก  แต่ยอมรับเรื่องความต้องการที่เกิดจากการเรียนรู้และเห็นว่ารูปแบบพฤติการรมต่าง ๆ เป็นผลมาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์มากกว่า

พฤติกรรมบางอย่างมีลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นสัญชาตญาณที่มีมาแต่กำเนิด เด็กเกิดใหม่มีสัญชาตญาณที่จะเคลื่อนไหวไปหานมแม่และดูดนมได้เอง  พฤติกรรมเช่นนี้ไม่น่าเรียกว่าเป็นความต้องการที่ได้มาจากการเรียนรู้ เพราะเด็กทำได้เองโดยอัตโนมัติ

การที่พ่อแม่รู้สึกหวงแหนลูกเป็นพิเศษมากกว่าใคร  ความห่วงหวงเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีมาแต่กำเนิด  เมื่อลูกร้องไห้ พ่อหรือแม่ก็จะเกิดวิตกกังวล อยากจะอุ้มเด็กขึ้นมากอดไว้ในอ้อมอก การที่พ่อแม่อยากจะปกป้องลูกให้ปลอดภัย พยายามเข้าใจความต้องการของลูกทุกอย่าง และสนองความต้องการของลูกให้ได้ แม่บางคนรักลูกและเข้าใจลูกได้โดยธรรมชาติ  ไม่ต้องให้ใครมาสอนด้วยซ้ำ  เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่เป็นพ่อแม่ทุกคน

ถ้าจะว่าไปแล้ว เด็กมีสัญชาตญาณผสมกลมกลืนไปกับการเรียนรู้ในเวลาต่อมา  ทารกที่ดูดนมแม่ หลังจากดูดจนอิ่มหนำสบายใจแล้ว ก็จะนิ่ง นอนเฉย ปล่อยตัวตามสบาย  จากนั้นก็หดกล้ามเนื้อที่หน้าและปาก จนเลิกดูดไปเอง ใบหน้าจะมีรอยยิ้มผุดขึ้นน้อยๆ อยู่ในภาวะผ่อนคลาย ทำให้แม่ยิ้มให้ลูกด้วย เป็นความอิ่มแอมใจร่วมกัน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกให้สนิทสนมยิ่งขึ้น

สัญชาตญาณนี้มีมาแต่กำเนิด เป็นสิ่งที่ดีควรแก่การยอมรับและยกย่อง เป็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ทีเดียว  นั่นคืความรักของแม่ที่มีต่อลูก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments