สอนลูกให้มีความรับผิดชอบและห่วงใยผู้อื่น

author   December 28, 2011   Comments Off on สอนลูกให้มีความรับผิดชอบและห่วงใยผู้อื่น

การจัดระบบในครอบครัวให้เป็นระเบียบ ให้สมาชิกทุกคนในบ้านร่วมมือกันรับผิดชอบ ร่วมกันทำงาน ได้รับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน จะทำให้เด็กมีสำนึก รับผิดชอบและรู้สึกว่าตัวเองก็มีส่วนสำคัญในครอบครัว…

พ่อแม่ที่สอนให้ลูกมีสำนึกรับผิดชอบและมีความรักความห่วงใยต่อผู้อื่น จะทำให้ลูกจดจำถึงสำนึกนี้ตลอดไป เมื่อเด็กช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยคุณทำงาน หรือ ช่วยน้อง เพื่อนบ้านหรือทำงานอะไรสักอย่าง เขาจะได้รับความพึงพอใจเป็น รางวัลอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต จะทำให้เขารู้จักรับผิดชอบตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น

พี่ช่วยเหลือน้อง ย่อมเป็นสิ่งที่ดี แต่คุณควรแน่ใจว่าการทำเช่นนั้นเป็น ประสบการณ์ที่ดีต่อเด็กด้วย พ่อแม่ต้องดูให้รอบคอบ โดยเฉพาะท่าทีของพ่อแม่ เอง บางครั้งเราเรียกร้องให้พี่ดูแลน้อง ก็เพียงเพราะความจำเป็น เท่ากับเราไม่ไต้ ให้คุณค่ากับสิ่งที่ลูกทำลงไป ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจและอาจไม่ยอมรับผิดชอบในครอบครัวอีกต่อไป

คุณจะทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่า ก็ด้วยการชี้แจงเหตุผลให้เขาเข้าใจ แสดงความภาคภูมิใจในตัวเขาและขอบใจที่เขาช่วยทำงาน

ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ เด็กมีสิทธิที่จะมีชีวิตของตัวเอง แม้ว่าความรับผิดชอบในครอบครัวมีความสำคัญก็ตาม แต่ไม่ควรเป็นภาระที่หนักเกินไป จน ลูกไม่มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนวัยเดียวกัน การต้องแบกภาระเลี้ยงน้อง ตลอดเวลา ในขณะที่เด็กคนอื่น ๆ เล่นสนุกสนานอย่างมีความสุข ย่อมทำให้เขา ไม่พอใจทั้งพ่อแม่และน้องได้

พ่อแม่ไม่ควรปล่อยให้ลูกที่อายุใกล้เคียงกันเลี้ยงดูกันเอง อย่างน้อยอายุ ควรต่างกันมากกว่า ๓ ปีขึ้นไป เด็กที่อายุใกล้เคียงกัน อาจมีพัฒนาการอยู่ในช่วงเดียวกัน ทำให้คนหนึ่งไม่รู้เรื่องอะไร หรือไว้ไจไม่ได้มากกว่าอีกคนหนึ่ง เพราะต่างก็ไม่ประสีประสาด้วยกันทั้งคู่

จะยิ่งกลายเป็นการสร้างปัญหา มากกว่าการแก้ปัญหา

ถ้าพ่อแม่แสดงท่าทียอมรับลูกคนพี่ ซึ่งรับผิดชอบทำหน้าที่ของเขาอย่างดี บ่อย ๆ ลูกคนน้องก็จะเริ่มพยายามรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จน กระทั่งต่อไปอาจไม่ต้องตักเตือน หรือเตือนก็เพียงเล็กน้อย โดยปกติแล้ว คนพี่มักยินดีช่วยเหลือคนน้องอยู่แล้ว เช่น สอนน้องขี่จักรยาน หรือสอนทำการบ้าน หรือปัญหาอื่น ๆ เป็นต้น

ถ้าพ่อแม่แสดงให้ลูกเห็นว่า ความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญ ลูกก็จะถือ เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments